Big Wednesday nr 5 - Adjö sörja!

HTC lanserar branschens första kompletta torrslipningssystem för naturstensgolv.

Den helt slam- och kemikaliefria slipprocessen har hittills varit helt omöjlig att uppnå. Men, med de nya Diamond Xpress-verktygen kan slipprocessen kortas ned till halva tiden för golventreprenören. Dessutom försvinner den krävande hanteringen av kemikalier och sörja. Samtidigt öppnas möjligheter för fler att slipa golv som marmor & terrazzo.
Du kan helt enkelt säga ajöss till sörjan, och hej till enkel stenslipning!

HTC är en de främsta pionjärerna inom slipning av olika golvtyper. I över 25 år har HTC förfinat metodiken och verktygen kring golvslipning. Resultatet är flera banbrytande tekniker som till och med skapat nya branscher. Ett exempel är konceptet för polerad betong; HTC Superfloor, som blivit en standard inom förädling av betonggolv världen över. En annan innovation, städrondellen med diamanter; Twister, har gjort det möjligt att städa och underhålla stora golvytor helt utan kemikalier.

Naturstensslipning helt utan vatten

Nu är det dags för nästa steg, en helt ny standard för slipning av natursten, den här gången helt utan vatten. De nyutvecklade Diamond Xpress-verktygen är baserade på lång erfarenhet av både golvmaterial och avancerad diamantteknologi.

Bättre arbetsmiljö, snabbare process

Diamond Xpress minskar antalet slipsteg som behövs för att uppnå önskad glans. Slipningen utförs helt utan vatten. Det sörja som normalt bildas vid våtslipning i en konventionell slipprocess är både ett arbetsmiljöproblem och en stor utgift för entreprenören. Med torrslipning av naturstensgolv förbättras arbetsmiljön och kostnaderna minskar eftersom hanteringen av sörjan försvinner och slipningen kan utföras på ned till halva tiden jämfört med konventionell våtslipning.

Betydligt högre glans i slutfinish

De nya verktygen möjliggör också ett minskat bruk av kemikalier då den slutliga glansen/finishen är betydligt högre än vid konventionell slipning. Detta ger ytterligare besparingar för både entreprenören och slutkunden och är framförallt en vinst för miljön. Den nya, enklare metoden ger fler entreprenörer möjligheten att åta sig naturslipningsuppdrag med befintlig utrustning, och därmed bredda sin verksamhet.

För mer information om Diamond Xpress, besök www.htc-floorsystems.com/dx

För mer information, kontakta
Richard Larsson, Försäljningschef, HTC Sweden AB, Tel: 0121- 294 00
www.htc-floorsystems.com

Om HTC Sweden AB
Söderköpingsföretaget HTC Sweden AB är ett snabbväxande Gasell-företag som startades 1987 av Håkan och Gunn Thysell. Företaget är ett entreprenörsföretag inom golvvård och betongslipning. 1992 lanserades ett patenterat slipsystem och idag är HTC internationellt marknadsledande inom golvslipsystem baserat på diamantteknologi och patenterade tekniska lösningar. HTC har även utvecklat unika golvlösningar inom bland annat polerad betong under varumärket HTC Superfloor™ och 2005 introducerades också det unika diamantbaserade städ- och underhållssystemet Twister™ internationellt i ett 60-tal länder. Huvudkontoret med produktutveckling och produktion finns i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, Tyskland, England och Frankrike. I USA finns även specialiserad produktion. Sedan augusti 2006 är brittiska 3i Group minoritetsägare i HTC Sweden. 3i är världsledande inom private equity och fokuserar bland annat på minoritetsinvesteringar i organiskt snabbväxande företag och i organisationer som växer snabbt genom företagsförvärv.

Taggar:

Om oss

HTC Sweden AB är ett snabbväxande företag som startades 1987. Företaget är ett teknikföretag som tillverkar och utvecklar produkter för bearbetning av olika ytor. 1992 lanserades ett patenterat slipsystem för golv och idag är HTC internationellt marknadsledande inom golvssystem baserat på diamantteknologi med flera patenterade tekniska lösningar ute på marknaden.HTC har även utvecklat unika golvlösningar och har bland annat skapat polerad betong under varumärket HTC Superfloor™ samt det unika diamantbaserade städ- och underhållssystemet Twister™. Huvudkontoret med produktutveckling och produktion finns i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, Tyskland, England och Frankrike. Sedan juni 2013 är dansk svenska Polaris Equity baserat i Köpenhamn ägare till HTC Sweden. Polaris Private Equity är ett riskkapitalbolag som inriktar sig på buy-out investeringar i väletablerade mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. Fokus är investeringar i bolag med god utvecklingspotential och 250-2.000 miljoner kr i omsättning. Hittills har Polaris investerat i 28 verksamheter, varav 14 har avyttrats med god förtjänst samt gjort över 50 tilläggsinvesteringar till sina portföljbolag. www.htc-floorsystems.com www.polarisequity.dk

Prenumerera

Snabbfakta

HTC lanserar branschens första kompletta torrslipningssystem för naturstensgolv. Den helt slam- och kemikaliefria slipprocessen har hittills varit helt omöjlig att uppnå. Du kan helt enkelt säga ajöss till sörjan, och hej till enkel stenslipning!
Twittra det här