Majoritet av svenska företag bryter mot lagen

2007-10-18 En majoritet av de svenska företagen bryter mot arbetsmiljölagen. Särskilt dåliga är företagen på att förebygga de belastningsbesvär som drabbar många tjänstemän. Två av tre tjänstemän tillbringar mer hälften av sin arbetstid stillasittande framför en dator. Bara vartannat av företagen bedöms ha en bra psykosocial arbetsmiljö.
Det visar en ny unik undersökning av arbetsmiljön för tjänstemän i större delen av det privata näringslivet.

Undersökningen presenteras i dag av HTF och Sif vid en gemensam arbetsmiljökonferens. Vid årsskiftet kommer förbunden att gå samman i fackförbundet Unionen med en halv miljon medlemmar.

Närmare 2 400 arbetsmiljöombud från HTF och Sif över hela landet har besvarat frågor om sin arbetsmiljö och hur arbetsmiljölagens krav fungerar i praktiken på arbetsplatsen.
I undersökningen svarar 58 procent av Sifs ombud ja på frågan om ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på den egna arbetsplatsen, medan 42 procent av HTF-ombuden gör det samma.
Endast vart fjärde företag genomför de undersökningar som lagen kräver för att identifiera fysiska risker för att förebygga belastningsbesvär. Fyra av fem av ombuden uppger att företagen struntar i lagens krav vad gäller undersökningar för att identifiera risker i den psykosociala arbetsmiljön kopplat till belastningsbesvär.

Hur ser det ut i er region? HTF:s och Sifs arbetsmiljöbarometer ger även regionala siffror på hur företagen lever upp till arbetsmiljölagens krav. Läs dem på www.sif.se, www.htf.se eller www.unionen.se.

Av en delrapport i undersökningen framgår att 54 procent av Sifs medlemmar i någon utsträckning upplevt besvär i rygg, nacke, axlar och leder det senaste året som misstänks bero på arbetsmiljön. Hälften av dessa har inte tagit upp problemen med sin chef och nio av tio som varit sjukskrivna uppger att det inte gjorts någon anmälan om misstänkt arbetsskada till Försäkringskassan.

– Resultaten är skrämmande. Vår undersökning visar att det finns stora arbetsmiljöproblem för tjänstemän i det privata näringslivet. Det är inte acceptabelt att företagen inte tar sitt ansvar och följer lagen och använder de verktyg som finns för att skapa en arbetsmiljö som gör att människor inte riskerar ohälsa. Det måste bli en skärpning, säger HTF:s ordförande och Unionens blivande förste vice ordförande Bengt Olsson.

Läs hela HTF:s och Sifs gemensamma rapport på www.sif.se, www.htf.se eller www.unionen.se

Om oss

För ytterligare informationHTF, presskreterare Maria Mirsch, telefon 070-668 90 42 Sif, presschef Louise Gerdemo-Holmgren, telefon 070-5497978 Sif, pressekreterare Mikael Lundström, telefon 070-5497968

Kontakt

  • HTF och Sif
    . .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar