Äntligen klart, HTF har skrivit avtal om allmänna villkor för Callcenterbranschen

Äntligen klart, HTF har skrivit avtal om allmänna villkor för Callcenterbranschen Sent igår träffade Tjänstemannaförbundet HTF och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund ett avtal om allmänna villkor för Callcenterbranschen. Det är bra att det nu är klarlagt vilka som träffar avtal för branschen. Parterna har inriktningen att genom långsiktigt arbete utveckla kollektivavtalet så att det skapar förutsättningar för lönsamma företag och ökad sysselsättning. Avtalet ska också ge grunden för utvecklande arbete och goda förutsättningar för arbetstagarna. Många av reglerna i detta avtal är nya och oprövade och förutsätter stora insatser från båda parter för att branschen ska bli stabil. Avtalstiden Avtalet gäller fr o m den 1 april 2001 till den 31 mars 2003. Det nya avtalet innebär: Att företagen som huvudregel har tillsvidareanställning av personalen. Har avtal träffats om anställning för viss tid och tjänstemannen under en 12- månadersperiodperiod arbetar 832 timmar eller mer ska denne erbjudas tillsvidareanställning Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt och inte 48 timmar enskild vecka. Avtalet innebär dessutom att individen ska ha större inflytande över arbetstidens förläggning. Arbetstiden förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. "OB-ersättningarnas" storlek är fastställd i fasta krontal. -Ambitionen från vår sida är att få möjlighet att reglera branschen och vi har nu gjort ett genombrott. Men fortfarande har vi mycket kvar att göra. Detta första avtal kommer att ge många av våra medlemmar betydligt bättre anställningsvillkor, säger avtalssekreterare Erik Hjerpe. -Vår förhoppning är också att vi med detta avtal nu kommer åt den osunda konkurrens som funnits inom Callcenterbranschen, där osunda företag med dåliga villkor konkurrerat ut seriösa företag med bra anställningsvillkor, avslutar Erik Hjerpe. Information: Avtalssekreterare Erik Hjerpe, 08-737 84 04, 070-636 91 27 och Ove Renkse, 08-737 84 46, 070-573 84 40 Presschef Stina Andersson Tel: 08-737 81 04 Mobil: 070-636 91 20 2001 02 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar