Avtal klart för 100 000 tjänstemän inom handel och tjänstesektorn - Genombrott för att minska skillnaderna mellan kvinno

Avtal klart för 100 000 tjänstemän inom handel och tjänstesektorn Genombrott för att minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner Avtal klart mellan Tjänstemannaförbundet HTF, Civilingenjörsförbundet, CF mfl och Sveriges Handelsarbetsgivare, Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund, Medie -och Informationsarbetsgivarna, och Idea- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. - Avtalet är ett stort framsteg för arbetet med att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi har fått igenom våra krav på att den lokala fackliga organisationen ska ha rätt att påverka ingångslönerna. Dessutom har vi i avtalet en skrivning som ger föräldralediga stöd för sin löneutveckling. I avtalet har vi fått igenom att även män vid föräldraledighet i två månader får en utfyllnad till full lön, säger HTF s förhandlingschef Liisa Ödén Vento. Avtalet avser perioden 1 april 2000-31 mars 2001 Lönehöjning Handelsarbetsgivarna Från och med den 1 april 2000 höjs lönen med 3,2 % och varje tjänsteman är garanterad en minsta lönehöjning med 200 kronor i månaden. Av lönesumman härrör 0,2 % från det löneutrymme som HTF och CF mfl tidigare lagt in i ett utvecklingsråd för branschen, HUR (Handelns Utvecklingsråd). - När de anställda har varit beredda att sätta till löneutrymme är det mycket förvånande att arbetsgivarna går ifrån vårt gemensamma utvecklingsråd för branschen, säger HTF s ordförande Holger Eriksson. Lönehöjning Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund, Medie- och Informationsarbetsgivarna, Idea- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Från och med den 1 april år 2000 höjs lönen med 3,0 %, och varje tjänsteman är garanterad en minsta lönehöjning med 200 kronor i månaden. Kompetensutveckling -Vi har nu ett långtgående avsnitt om kompetensutveckling som ger bra utvecklingsmöjligheter i framtiden för förbundens medlemmar, säger CF:s ombudsman Paul Lidehäll. CF:s avtal CF:s avtal följer i stort HTF:s överenskommelse, men beträffande lönehöjningen så innehåller CF:s avtal ingen individgaranti. CF har i förhandlingarna dessutom företrätt bl a följande akademikeroganisationer: Civilekonomerna, Jusek, SSR och Agrifack. För mer upplysningar: Holger Eriksson, HTF, telefon: 070-537 84 78 Liisa Ödén Vento, HTF, telefon: 070-582 74 06 Paul Lidehäll, CF, telefon: 070-634 62 35 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/12/20000312BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/12/20000312BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar