Det måste gå att förena kottar och karriär

Det måste gå att förena kottar och karriär Vi kämpar mot intoleransen på svensk arbetsmarknad Regeringens utredning om "Barnafödandet i fokus - från befolknings politik till ett barnvänligt samhälle" visar, liksom den erfarenhet och de undersökningar vi gjort i HTF, att en stor del av det låga barnafödandet har sin grund i förhållandet i arbetslivet. HTFs medlemsundersökning visade att tidpunkten för att skaffa barn påverkas av arbetssituationen. Detta uppgav 40% av de tillfrågade kvinnorna utan barn. De som idag har vikariat, prov- eller projektanställningar anger att tryggheten är den viktigaste faktorn. I undersökningen ser vi dessutom att ju yngre du är desto vanligare är det att arbetssituationen påverkar tidpunkten för att bli förälder. De "korta jobben" på arbetsmarknaden ökade under samma period på arbetsmarknaden som barnafödande sjönk till den rekordlåga nivå vi har idag. Den mest drabbade gruppen när det gäller korta anställningar är unga kvinnor mellan 25-34 år. Ett annat problem är att vi ser en alltmer utbredd intolerans mot småbarnsföräldrar på arbetsmarknaden. Dit räknas, uppsägningar av gravida och föräldralediga, frågor om framtida planer att skaffa barn som ställs vid anställningsintervjuer,samt utestängning från utbildningar och karriär. -Från HTFs sida kommer vi att fortsätta att arbeta för att göra arbetslivet barntillåtet. Vi accepterar inte den situation som är idag på arbetsmarkanden. Barn är en tillgång och vi ska kämpa för att alla kvinnor och män ska kunna förena karriär och barn säger HTFs ordförande Holger Eriksson Vi kommer den 19 november att intensifiera samtalen mellan arbetsgivare, fackförbund och politiker. "Varning för barn" handlar om möjligheten att förena kottar och karriär. Se vidare på hemsidan www.htf.se Presschef Stina Andersson 2001 10 30 Tel: 08-737 81 04 Mobil: 070-636 91 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar