Första beslutet tas om gemensamt förbund för HTF, ST, SKTF och FF

Första beslutet tas om gemensamt förbund för HTF, ST, SKTF och FF Välkomna till HTFs förbundsråd den 5-6 december på PTK -skolan Djurönäset, Stockholm. Under förbundsrådet kommer HTFs ombud att första gången ta ställning till bildandet av ett nytt förbund för HTF, ST, SKTF och FF. Enligt HTFs stadgar ska beslut tas vid två på varandra följande förbundsråd. Nästa beslutstillfälle är den 11-13 juni 2002. Onsdag den 5 december Förbundsrådet startar kl. 11.00 med inledningstal av förbundsordförande Holger Eriksson. Första dagen på förbundsrådet kommer att ägnas åt genomgång och grupparbeten kring beslutsunderlagen. Torsdag den 6 december Förbundsrådet börjar dagen kl. 09.00 med gemensamma diskussioner som avslutas med beslut i fusionsfrågan. Beslutet beräknas till ca kl 14.00. Välkomna! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar