Historisk europeisk överenskommelse om arbetstid för flygande personal

Historisk europeisk överenskommelse om arbetstid för flygande personal I går undertecknades ett avtal om arbetstider för flygande personal. Avtalet slöts mellan Europeiska social partners (arbetsmarknadens parter inom civilflyget) som representerar över 300 000 anställda vid europeiska flygbolag. Syftet med avtalet är att anpassa principerna i direktivet om arbetstidens förläggning (93/104/EG) till flygande personal. Den överenskommelse som träffats innebär bland annat: * Maximal arbetstid per år, 2000 timmar. * Maximal flygtid per år 900 timmar * Minimumkrav på 7 lediga dagar per månad och 96 lediga dagar per år innebärande ett genomsnitt om 2 dagar per vecka. * Minimumkrav om 4 veckors betald semester * Regelbundna hälsokontroller * Flygande personal som har hälsoproblem som beror på arbete på natten ska om möjligt omplaceras till dagtidsarbete eller marktjänst. - Glädjande att även flygande personal nu kommer att omfattas av gemensamma europeiska arbetstidsregler. Det generella undantaget kommer således att ersättas av ett tvingande arbetstidsdirektiv, säger HTFs ombudsman Cecilia Fahlberg. - Det är bra att man kompenserat en flexiblare arbetstidsförläggning med en totalt sett kortare arbetstid och ett högre krav på ledighet än vad som gäller övriga arbetstagare på arbetsmarknaden. Direktivet kommer att kräva en anpassning av den svenska arbetstidslagen som till vissa delar undantar flygande personal, fortsätter Cecilia Fahlberg. Direktivet ska ses som en minimumlagstiftning. För HTFs medlemmar innebär det ett steg i rätt riktning vad gäller att motverka risken för social dumping. Det är också troligt att det kommer att leda till bättre arbetsvillkor för våra medlemsgrupper vid charter och regionalflyg. -Överenskommelsen om arbetstiden gör att vi nu har kommit en bit på vägen. Men nu krävs också att man kommer överens om flygtjänstgöringsregler i Europa som tar hänsyn till flygsäkerheten. De skandinaviska tjänstgöringsbestämmelserna är i stort behov av en översyn. Eftersom det är viktigt med konkurrensneutralitet förväntar vi oss nu att man från svensk sida aktivt arbetar för att detta får en lösning, avslutar Cecilia Fahlberg. För mer information kontakta Cecilia Fahlberg 070-316 67 16 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar