HTF visar bredden i kampanj

Idag startar HTF en utåtriktad kampanj för att öka kännedomen om förbundet. Kampanjen äger rum under vecka 41 och 42 med fokus på storstäderna och de tretton orter där HTF har avdelningskontor.

Kampanjen består av: Utomhusreklam, reklam på busslångsidor, spårvagnar och tunnelbanestationer samt annonsering i dagspress Informations- och kampanjmaterial till HTFs cirka 11.000 förtroendevalda. Avdelningskontoren bjuder under oktober till december på ”En kväll fylld till bredden” med Zinat Pirzadeh, stå-upp-komiker aktuell från radio och TV. Representanter för förbundsledningen besöker lokala arbetsplatser och medverkar i ”En kväll fylld till bredden” Kampanjen är initierad och producerad av HTFs egen kommunikationsenhet. De modeller som medverkar är alla medlemmar i HTF. - Vi är idag Sveriges femte största fackförbund med cirka 160.000 medlemmar som arbetar inom allt från Systembolaget till nykterhetsorganisationer. I charterbolag och hembygdsföreningar. Inom bemanningsföretag och kvinnojourer. Vår uppgift är att tillsammans förändra och påverka för att åstadkomma goda arbets- och livsvillkor. Med vår kampanj vill vi visa HTFs bredd, styrka och mångfald, säger HTFs vice förbundsordförande Bengt Olsson. Mer information finns på www.htf.se Frågor om kampanjen besvaras av Carina Fors, informatör på HTF, telefon 070-511 23 89

Prenumerera

Dokument & länkar