Stark oro för stora uppsägningar inom privata tjänstesektorn

Stark oro för stora uppsägningar inom privata tjänstesektorn HTF uppvaktade idag näringsminister Björn Rosengren HTFs ordförande Holger Eriksson och förhandlingschef Liisa Ödén Vento har idag uppvaktat näringsminister Björn Rosengren för att uppmärksamma regeringen på de stora varslen/uppsägningarna inom den privata tjänstesektorn. HTF har även att diskutera lämpliga åtgärder från departementets sida. Under hösten har medlemmarna i rese-, flyg-, callcenter- och bemanningsbranscherna fått känna på stora uppsägningar. Det rör sig om ca 2 800 personer och då har vi inte räknat med de uppsägningar inom SAS koncernen som kommer inom kort men som ännu inte har preciserats från bolagets sida. Luftfartsverket har under hösten beslutat att taxfreeförsäljningen ska gå över från SAS till utlandsägda Nuance group. Hur detta kommer att drabba våra medlemmar vet vi inte i dagsläget. Det uppsägningarna har gemensamt är att det är kvinnojobben som försvinner. De åtgärder som HTF vill att departementet undersöker eller ta initiativ till är bland andra; Kompetensutveckling inom de branscher som har konjunkturproblem. Vi vill varna för oseriösa lågprisföretag som finns bland annat inom flyget och inom callcenterbranschen HTF vill se bättre utformning och kontroll av s.k etableringsstöd då företag nystarar på annan ort. Kompensation för flygföretagens ökade försäkringskostnader och se över flygplansavgifternas nivåer. Förbättrad statistik över varselsituationen vad gäller små företag, kvinnor/ män och arbetar/tjänstemän. Information om uppvaktningen fås av förhandlingschef Liisa Öden Vento 070-582 74 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00830/bit0001.pdf

Dokument & länkar