Stor medlemsökning i HTF, nu femte största fackförbundet

Stor medlemsökning i HTF, nu femte största fackförbundet HTF har under året fram till och med november ökat med 3 661 aktiva medlemmar. HTF har idag 155.470 yrkesverksamma medlemmar. HTF har ökat stadigt under alla år men ökningen detta år är den största sedan i början på 90-talet. Stockholmsavdelningen är den avdelning som ökar mest i landet. HTF är nu Sveriges femte största fackförbund. -Det är mycket glädjande att vi ökar så kraftigt, de branscher som vi fått flest nya medlemmar i är flyget och bemanningsbranschen. Nu fortsätter vi vårt framgångsrika rekryteringsarbete och formar det nya tjänstemannaförbundet HTF, säger ordföranden Holger Eriksson. - Vårt arbete med att "göra arbetslivet barntillåtet" är en högprioriterad fråga där vi hävdar medlemmarnas rätt att kunna förena arbete och föräldraskap. Vi är övertygade om att arbetsplatser som är "barntillåtna" dvs har en arbetsorganisation/arbetsmiljö som gör det möjligt att förena kottar och karriär också är bra för de äldre arbetstagarna, avslutar Holger Eriksson. Presschef Stina Andersson Tel: 08-737 81 04 Mobil: 070-636 91 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00090/bit0001.pdf

Dokument & länkar