Hufvudstaden förvärvar World Trade Center i Stockholm

Hufvudstaden har träffat avtal om förvärv av 66,6 procent av aktierna i Vasaterminalen AB, som äger och driver World Trade Center-byggnaden i Stockholm. Tillträde av aktierna sker den 1 januari 2000. Efter förvärvet är Vasaterminalen AB ett helägt dotterbolag till Hufvudstaden. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 891,3 Mkr och har beräknats utifrån ett värde på World Trade Center (WTC) om 1 585 Mkr. Säljare av aktierna är L E Lundbergföretagen AB (33,3 procent) och NCC AB (33,3 procent). Förvärvet av WTC är i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera beståndet till centrala Stockholm. WTC kompletterar på ett naturligt sätt Hufvudstadens bestånd i västra city. WTC, som är upplåtet med tomträtt av SJ, är en av Stockholms mest välkända byggnader med en stark identitet och en mycket stark marknadsposition på hyresmarknaden. Byggnaden har ett av Sveriges bästa kommunikationslägen med direkt anslutning till Stockholms central, tunnelbana, Arlandatrafiken, fjärrbusstrafik och andra kommunikationsmedel. WTC är en modern och effektiv byggnad som bedöms ha en positiv hyrespotential. WTC är fullt uthyrd. WTCs uthyrbara yta uppgår till cirka 45 000 kvm, exklusive garage om cirka 12 000 kvm. De uthyrbara ytorna fördelas enligt nedan: Lokaltyp Yta, kvm Andel, % Kontor 37 239 82 Hotell 3 467 8 Restaurang 1 748 4 Konferens och utställning 2 523 5 Övrigt 345 1 Summa exklusive garage 45 322 100 Garage 12 300 - Totalt 57 622 - Hyresvärdet på årsbasis för WTC, baserat på löpande kontrakt, uppgår till cirka 122 Mkr (varav garageintäkter uppgår till cirka 7 Mkr) och driftsnettot till cirka 89 Mkr. Stockholm den 25 november 1999 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner eller Clas Hjorth, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar