Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:    Albin Sandberg, Handelsbanken

Tid:               Torsdagen den 11 februari kl. 16.00

Plats:            Bobergs matsal,

                     NK varuhuset, 4 tr

                     Hamngatan 18-20, Stockholm
 

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 9 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Åsa Roslund
Tf Chef Ekonomi och Finans

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.