Hufvudstadens bolagsstämma

Hufvudstaden höll idag ordinarie bolagsstämma i Musikaliska akademiens stora sal, Nybrokajen 11 i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 26 mars 2002 och beräknad utbetalningsdag tisdagen den 2 april 2002. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Mats Jansson, Hans Mertzig, Curt G Olsson, Ivo Stopner och Bo Waldemarson. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1 000 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Stockholm den 21 mars 2002 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Frågor besvaras av: Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00 Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar