Hufvudstadens bolagsstämma

Hufvudstaden höll idag ordinarie bolagsstämma i World Trade Center i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 0,85 kronor per aktie. Avstämningsdag är fredagen den 24 mars 2000 och beräknad utbetalningsdag onsdagen den 29 mars 2000. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Mats Jansson, Curt G Olsson, Ivo Stopner och Bo Waldemarson samt nyvaldes Bengt Braun och Hans Mertzig. Till revisor nyvaldes Bo Ribers som ordinarie och Stefan Älgne som suppleant. Båda är auktoriserade revisorer vid KPMG Bohlins AB. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande. Stockholm den 21 mars 2000 Hufvudstaden AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar