– Stark tillväxt för den digitala livsmedelshandeln

D-food Index är en återkommande kvartalsrapport från Svensk Digital Handel om livsmedelsförsäljningen över nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för insamling och kvalitetssäkring av data.

D-food Index från Svensk Digital Handel visar att livsmedelsförsäljningen på nätet ökade med 21 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016. Tillväxten för middagslösningarna landade på minus 7 procent. Lösplocket uppvisade alltjämt starka tillväxttal och ökade med 38 procent.

Svensk Digital Handel kommenterar utfallet
– Det tredje kvartalet är extra intressant att följa då det fångar både perioden med industrisemester och återgången till vardag. Den starka tillväxten visar att konsumenterna återupptog sina digitala vanor efter semestern samt att nya kunder tillkommit, dessutom är det den starkaste tillväxttakten hittills under 2017, säger Malin Winbom, tf VD på Svensk Digital Handel.

– Det finns fortfarande en stor potential för branschen att växa framöver. De fysiska kedjorna är nu alla aktiva på nätmarknaden och driver på intresset, vilket medför att fler dagligvarukonsumenter blir digitala, avslutar Malin Winbom.

Rapporten baseras på följande företags försäljningsuppgifter
Bergendahls, Coop, Delitea, Familyfood, Hemköp, ICA, Linas Matkasse, Mat och Ro, Mat.se, Mathem, Matkomfort, Middagsfrid, Willys samt Årstiderna.

Mediakontakt
Malin Winbom, tf VD på Svensk Digital Handel, 010-471 85 90, malin.winbom@dhandel.se

Statistikfrågor
Andreas Svensson, Senior analytiker på HUI Research, 0705-10 77 37, andreas.svensson@hui.se

Om Svensk Digital Handel
Svensk Digital Handel, tidigare Svensk Distanshandel, är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. Vi verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel.

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det tredje kvartalet är extra intressant att följa då det fångar både perioden med industrisemester och återgången till vardag. Den starka tillväxten visar att konsumenterna återupptog sina digitala vanor efter semestern samt att nya kunder tillkommit, dessutom är det den starkaste tillväxttakten hittills under 2017.
Malin Winbom tf VD på Svensk Digital Handel.
Det finns fortfarande en stor potential för branschen att växa framöver. De fysiska kedjorna är nu alla aktiva på nätmarknaden och driver på intresset, vilket medför att fler dagligvarukonsumenter blir digitala.
Malin Winbom tf VD på Svensk Digital Handel.