Dagligvaruhandeln lönsammast under 2008: ur-, guld- och optikbranschen yteffektivast

Dagligvaruhandeln lönsammast under 2008: ur-, guld- och optikbranschen yteffektivast. HUI presenterar idag publikationen Finansiella nyckeltal 2009. Publikationen innehåller unika nyckeltal för detaljhandelsbranschen, såväl som en undersökning av hyrorna inom densamma. Publikationen ger 21 nyckeltal för 11 olika detaljhandelsbranscher, och 5 olika storleksklasser.

Trots finanskris och lågkonjunktur växte detaljhandeln under 2008. Mest växte livsmedelsförsäljningen, där omsättningen ökade med 5,8 procent för medianföretaget. Å andra sidan minskade försäljningen för företag inom branscher som Elektronik, Möbler och Skor.

Dagligvaruhandeln uppvisade också den största lönsamheten under år 2008. De lönsammaste handelsföretagen var de stora dagligvaruföretagen med en omsättning över 50 miljoner kronor. För medianföretaget var avkastningen i denna kategori över 30 procent. Detta att jämföra med handeln i stort, där lönsamheten var omkring 15 procent. Andra lönsamma branscher var Skor, samt Järn och Bygg, där medianföretaget uppvisade högre lönsamhet än för detaljhandeln i stort. Sämst lönsamhet uppvisade medianföretagen inom bok- och klädesbranscherna.

Vad gäller yteffektivitet, är omsättningen per kvadratmeter försäljningsyta dock högst inom ur, guld och optik, följt av livsmedel och elektronik. Yteffektiviteten är lägst inom möbler, heminredning samt sport- och fritid. Spridningen inom elektronikbranschen och ur, guld och optik är emellertid stor.

–Det är intressant att företag inom branscher med minskande försäljning, exempelvis inom skor, möbler och elektronik, ändå har kunnat upprätthålla en relativt god lönsamhet, även om spridningen mellan företagen är stor, kommenterar Per Hortlund, HUI.

Några andra upplysningar är:

? Arbetskraftskostnaderna är högst inom Ur, Guld och Optik. De är lägst inom livsmedel, järnhandel, och elektronik.

? Största marknadsföringskostnader har möbelbranschen, följd av ur, guld och optik. Lägsta marknadsföringskostnader har livsmedelsbranschen.

? Högsta rörelsemarginalerna förekom inom skohandeln, järn- och bygghandeln, samt möbelhandeln. De var lägst inom kläder och heminredning.

För mer information För kommentarer om Finansiella nyckeltal 2009, kontakta Per Hortlund: 08-762 72 92, per.hortlund@hui.se.
För beställning, se www.hui.se eller kontakta Harriet Nyman: 08-762 72 80, harriet.nyman@hui.se.

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar