Det första kvartalet öppnade försiktigt

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden. visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1 procent under det första kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Fast Food som ökade sin försäljning med 2,2 procent.

Fast Food starkast – tuff start för Minilivs

Kvartalets snabbväxare blev Fast Food med 2,2 procent följt av Spel & Tobak med 0,9 procent. Därefter följde Trafikbutiker med 0,6 procent och Café med 0,5 procent. Minilivs hade ett tufft kvartal och landade på minus 5,0 procent. Totalt minskade convenience-branschen med 0,1 procent under det första kvartalet.

– Året öppnade något trevande med nolltillväxt. Flera branscher hade en svagare inledning än under fjolåret. Samtidigt är det värt att betona att senast vi hade en lika svag Q1-försäljning – under 2014 – svarade branschen starkt under Q2, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.

Ökad optimism under inledningen av 2017

Handlarnas framtidstro ökade från 50 till 52 mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Kedjeaktörerna var mer positiva än de enskilda handlarna med ett nettotal på 75 procent gentemot 28 procent.

Det är glädjande att handlarna ser med optimism på framtiden. 2016 var ett bra år för convenience-branschen och vi hoppas att även 2017 ska gå i samma riktning, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.

Ladda ner rapporten här:

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex 

För intervju eller mer information kontakta:
Bengt Hedlund, VD
Convenience Stores Sweden
Telefon: 08-505 970 31
Mail:
bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Andreas Svensson, Analytiker, HUI Research,
andreas.svensson@hui.se 

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Året öppnade något trevande med nolltillväxt. Flera branscher hade en svagare inledning än under fjolåret. Samtidigt är det värt att betona att senast vi hade en lika svag Q1-försäljning – under 2014 – svarade branschen starkt under Q2.
Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden
Det är glädjande att handlarna ser med optimism på framtiden. 2016 var ett bra år för convenience-branschen och vi hoppas att även 2017 ska gå i samma riktning.
Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.