E-handeln kan nå 13 procent om fem år

E-handelns framfart kommer att bli påtaglig för handeln, leverantörer, fastighetsägare och konsumenter. HUI Research har på uppdrag av GS1 Sweden beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. E-handelns andel kan markant öka, från 5 till 13 procent, på fem år. Mat, inredning och byggvaror beräknas öka mest.

E-handelns försäljning växer kraftigt. Samtidigt som julhandeln 2012 för första gången på 17 år inte slog rekord, ökade e-handeln med 20 procent. Allt fler företag och konsumenter använder sig av nätet för att göra affärer och detta driver e-kanalens tillväxt. Med anledning av de stora förändringar handeln står inför har GS1 bett HUI Research att formulera ett antal scenarier för framtida e-handelstillväxt. I rapporten presenteras tre scenarier, ett med försiktig utveckling, ett annat med stark försäljningsutveckling och ett tredje med extrem tillväxt där e-handeln har tagit stora andelar av butikshandeln och det digitala hemmet är verklighet.

E-handeln kan om fem år nå upp till 13 procent av den totala detaljhandelsomsättningen, en markant ökning från dagens andel på 5 procent. Inledningsvis drevs e-handeln av böcker, elektronik och kläder, dessa branscher har lagt grunden för en rad andra nätaktörer. De varor som väntas öka mest under de närmaste åren är mat, inredning och byggvaror.

-         Konsumenterna blir de största vinnarna när e-handeln växer, eftersom de får större utbud och fler erbjudanden att välja bland. Fysisk handel kommer fortfarande att vara det primära sättet att handla, men vi kommer att se en strukturell förändring, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

Acceptansnivån från konsumenterna att få fel vara eller att inte kunna spåra leveransen kommer att vara låg. Att själv kunna scanna streckkoder i butik och beställa varan i nätbutiken är fullt möjligt idag men utbudet är begränsat.

-         Vi ser början på ett genombrott för e-handeln. När näthandeln växer kommer också en ökad förväntan från konsumenten på snabbare leveranser, större valfrihet och mer och korrekt information. För att kunna tillgodose konsumentens krav måste e-handeln fortsätta effektiviseras och struktureras, säger Pierre Lundh, Chief Marketing Officer, GS1 Sweden & Validoo.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.
www.gs1.se/ehandelns-framtid
www.hui.se/nyheter/e-handeln-kan-na-13-procent-om-fem-ar

Frågor om rapporten besvaras av:
Andreas Svensson                         Pierre Lundh
HUI Research                                  GS1 Sweden & Validoo
08-762 72 85                                 070-276 50 22

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar