E-handelns storlek i framtiden?

HUI har på uppdrag från GS1 Sweden beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. Slutsatsen är tydlig, oavsett scenario blir e-handelns framfart påtaglig för Handel, leverantörer, fastighetsägare och konsumenter.

E-handelns försäljning växer kraftigt. Samtidigt som julhandeln 2012 för första gången på 17 år inte slog rekord, ökade e-handeln med 20 procent. Allt fler företag och konsumenter använder sig av nätet för att göra affärer och detta driver e-kanalens tillväxt. Inledningsvis drevs e-handeln av böcker, elektronik och kläder men dessa branscher nu lagt grunden för en rad andra nätaktörer. De varor som väntas öka mest under de närmaste åren är mat, inredning och byggvaror.

Med anledning av de stora förändringar handeln står inför har GS1 bett HUI Research att formulera ett antal scenarier för framtida e-handelstillväxt. I rapporten presenteras tre scenarier, ett med försiktig utveckling, ett annat med stark försäljningsutveckling och ett tredje scenario med stark tillväxt där e-handeln har tagit stora andelar av butikshandeln och det digitala hemmet är verklighet.

Välkomna att ta del av tre intressanta framtidsscenarier för e-handeln!

Tid och plats:
Onsdagen den 24 april.
Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, presskonferensen börjar kl. 08:00)
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.
 
Anmälan sker till:
andreas.svensson@hui.se

Frågor om presskonferensen besvaras av:
Andreas Svensson (HUI Research)
08-762 72 85                                                  

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar