Försäljningsökning och rekordstark framtidstro i servicehandeln

Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research presenterar Servicehandelsindex för tredje kvartalet 2015.

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent under det tredje kvartalet 2015. Servicehandlarnas framtidstro noterade också ett rekord under det tredje kvartalet. Handlarnas framtidstro ligger nu på 50 procentenheter, vilket är långt över den historiska normalnivån.

Stark försäljningstillväxt i flera delbranscher

Fyra av fem delbranscher i Servicehandelsindex uppvisade positiv tillväxt under det tredje kvartalet. Starkast tillväxt hade Spel & Tobak med en ökning om 3,7 procent. På delad andraplats kom Café och Fast Food med en tillväxt på 3,6 procent. Trafikbutikernas försäljning ökade med 1,7 procent. Svagast försäljningstillväxt under tredje kvartalet uppvisade Minilivs. Försäljningen i delbranschen minskade marginellt med 0,1 procent.

– Det var mycket glädjande att servicehandelns försäljning steg med 2,5 procent under det tredje kvartalet. Det visar att branschen inte bara växer genom nyetableringar utan att försäljningen även ökar i befintligt butiksbestånd, som Servicehandelsindex mäter, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Rekordstark framtidstro

Servicehandlarnas framtidstro ökade med 22 procentenheter mellan det andra och tredje kvartalet 2015. Den stigande framtidstron förklaras av att kedjeaktörerna blivit betydligt mer optimistiska inför framtiden. Framtidstron hos de enskilda näringsidkarna ökade också men inte lika kraftigt. Framtidstron för hela branschen ligger nu på 50 procentenheter, vilket innebär en övervikt om 50 procent för optimisterna över pessimisterna. Det är den starkaste framtidstron som servicehandlarna uppvisat på flera år.

– Servicehandlarnas rekordstarka framtidstro höjer förväntningar inför fjärde kvartalet. Men branschen får också draghjälp från ytterligare håll då både inflation och räntor är låga samtidigt som hushållen disponibla inkomst växer, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex

För intervju eller mer information kontakta:
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 070-862 21 91, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se
För frågor om undersökningen, Andreas Svensson, HUI Research, andreas.svensson@hui.se

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det var mycket glädjande att servicehandelns försäljning steg med 2,5 procent under det tredje kvartalet. Det visar att branschen inte bara växer genom nyetableringar utan att försäljningen även ökar i befintligt butiksbestånd, som Servicehandelsindex mäter.
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food
Servicehandlarnas rekordstarka framtidstro höjer förväntningar inför fjärde kvartalet. Men branschen får också draghjälp från ytterligare håll då både inflation och räntor är låga samtidigt som hushållen disponibla inkomst växer.
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food