Fortsatt högtryck i bygg- och järnhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 11,5 procent i oktober. Hittills i år (januari-oktober) har försäljningen ökat med 10,4 procent.

Försäljningen i bygg- och järnhandeln gick starkt i oktober. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med 11,5 procent. En gynnsam bostadsmarknad tillsammans med ett starkt renovering- och förnyelsebehov hos hushållen har bidragit till utvecklingen. Dessutom bidrar den låga räntan till att boendekostnaderna minskar, vilket gör att hushållen har möjlighet att investera i sina hem. Hittills i år (januari-oktober) har bygg- och järnhandelns försäljning ökat med 10,4 procent. Skatteverkets ROT-utbetalningar slår också rekord enligt myndighetens senaste statistik. Under oktober månad ökade myndighetens ROT-utbetalningar med 17,1 procent (jämfört med oktober 2014). Hittills i år (januari-oktober) uppgår myndighetens ROT-utbetalningar till cirka 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 895 miljoner kronor jämfört med samma period 2014.

- Fortsatt högtryck i bygg- och järnhandeln! Oktobersiffrorna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter ökade med 11,5 procent. Det handlar inte bara om en uppgång byggd på den aviserade sänkningen av ROT-avdraget, hävdar branschförbundets VD Ulf S. Gustafsson.

- Det finns ett stort fokus på att renovera och utveckla sin hemmamiljö, och det ger positiva effekter för oss. Tack vare låga räntor har hushållen mer pengar i plånboken, vilket gynnar branschen. Visst ger den aviserade försämringen av ROT-avdraget också effekt men våra egna undersökningar visar att hantverkarnas orderböcker är välfyllda även efter årsskiftet, så vi ser fram mot 2016 med tillförsikt, avslutar Ulf.

För kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD
Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund
Telefon: 08-762 76 57
E-post: ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Andreas Svensson, Senior konsult
HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se


Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende november 2015 beräknas bli publicerade den 28 december klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i bygg- och järnhandeln på uppdrag av branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna. Undersökningen har pågått sedan 2010 och totalt 35 rapporter har publicerats. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-26 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Byggtrygg, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera och Woody Bygghandel.
Företagen omsätter tillsammans cirka 36,4 miljarder årligen.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Fortsatt högtryck i bygg- och järnhandeln! Oktobersiffrorna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter ökade med 11,5 procent. Det handlar inte bara om en uppgång byggd på den aviserade sänkningen av ROT-avdraget.
Ulf S. Gustafsson, VD Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund
Det finns ett stort fokus på att renovera och utveckla sin hemmamiljö, och det ger positiva effekter för oss. Tack vare låga räntor har hushållen mer pengar i plånboken, vilket gynnar branschen. Visst ger den aviserade försämringen av ROT-avdraget också effekt men våra egna undersökningar visar att hantverkarnas orderböcker är välfyllda även efter årsskiftet, så vi ser fram mot 2016 med tillförsikt.
Ulf S. Gustafsson, VD Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund