Gränshandeln mot Norge är värd 23 miljarder kronor

Under år 2012 omsatte gränshandeln mot Norge 23 miljarder kronor. Norrmännen handlade dagligvaror för 15 miljarder kronor och sällanköpsvaror för 8 miljarder kronor. Gränshandeln mot Finland och Danmark omsatte 12 miljarder kronor. Till skillnad från norrmännen handlar besökare från Finland och Danmark mer sällanköpsvaror än dagligvaror.

HUI Research har för tredje året i rad kartlagt gränshandeln mot Danmark, Norge och Finland. I rapporten som släpps idag analyseras gränshandelns storlek, utveckling och betydelse för sysselsättningen. Dessutom analyseras gränshandelns drivkrafter och hur dessa påverkar framtiden för gränshandeln.

Gränshandeln mot Danmark, Finland och Norge omsatte 18 miljarder kronor i dagligvaruhandeln och knappt 13 miljarder i sällanköpsvaruhandeln. Därutöver spenderade de nordiska besökarna drygt 5 miljarder kronor på bensinstationer. Av den totala detaljhandeln i Sverige utgör gränshandeln 6 procent av dagligvaruhandeln och 4,5 procent av sällanköpsvaruhandeln. Utvecklingen i gränshandeln har under den senaste 20-årsperioden varit betydligt starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i Sverige. Störst regional inverkan har gränshandeln i Värmland, men även norra Bohuslän och Jämtland drar nytta av närheten till Norge och har i vissa orter en betydande gränshandel. På mindre orter i glesbygd innebär gränshandeln en möjlighet att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Gränshandelns bidrag till arbetsmarknaden i Sverige uppgår till drygt 14 000 sysselsatta.

De framtida förutsättningarna för gränshandel mot Norge bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge förväntas fortsätta att gynna gränshandeln. Gränshandeln mot Danmark och Finland är i hög grad beroende av växelkursen, vilket innebär att riskerna för gränshandeln är större.

Rapporten Nordisk Gränshandel och Turism i Sverige har tagits fram av HUI Research med hjälp av finansiering från Svensk Handel och Tillväxtverket. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här:

http://www.hui.se/nyheter/granshandeln-mot-norge-ar-vard-23-miljarder-kronorFör kommentarer och frågor om undersökningen kontakta:


Henrik Vestin, projektledare HUI Research: 08 - 762 72 87, henrik.vestin@hui.se

För kommentarer från Svensk Handel kontakta Erik Sandemo, 010-471 85 37

För kommentarer från Tillväxtverket kontakta Therese Lindberg, 08-681 91 03
Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media