HUI presenterar uppdaterad konjunkturbedömning

När: Tisdagen den 20 juni kl 09.00 (pressmeddelande publiceras kl. 09.30)

Var: HUI Research, Kungsgatan 27, 3 tr (porttelefon)

HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med föredrag, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet.

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en mer djuplodande konjunkturbedömning. Där redovisas prognoser för utvecklingen i handeln och enskilda branscher liksom svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion.

För mer information

Michael Cronholm, Konsultchef, 08-762 72 81, michael.cronholm@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar