HUIs konjunkturbedömning oktober 2007Pressmeddelande: HUIs Konjunkturbedömning, oktober 2007.
Detaljhandelshettan fortsätter HUI skriver upp prognosen för detaljhandels försäljningsutveckling innevarande samt nästa år.
Den svenska högkonjunkturen fortsätter, HUI skriver upp prognosen för både hushållens konsumtion och detaljhandelns försäljningsutveckling för kommande år. Bakgrunden är ekonomiskt starka hushåll vars ekonomi under nästa år ytterligare påeldas av skattesänkningar och nya jobb.

Svensk ekonomi utvecklas urstarkt. Så pass kraftigt att en stor risk är överhettning med ökad inflation och räntor som följd. Ytterligare farhågor utgörs av den amerikanska kreditkrisen som spridit sig internationellt och kan komma att påverka världskonjunkturen och för svensk del den viktiga exportindustrin. Jämfört med föregående konjunkturrapport är hoten mot den goda ekonomin därmed större. Den starka inhemska efterfrågan kompenserar emellertid för dessa farhågor och tillväxten bedöms förbli stark ytterligare några år. HUI höjer i denna konjunkturrapport prognosen för hushållens konsumtion och BNP 2008. En budget med skattesänkningar samtidigt som fler sätts i arbete skapar goda förutsättningar för hushållen att öka sin konsumtion, något som får genomslag även i BNP.

Hittills i år har hushållens totala konsumtion inte riktigt fått den fart man väntat sig trots att hushållens ekonomi förbättrats kraftigt. Däremot har detaljhandelns försäljning fortsatt att redovisa en urstark tillväxttakt. Den svenska detaljhandeln har sannolikt aldrig varit hetare. Med en rad goda år i ryggen fortsätter handeln ändå att leverera starka tillväxttal och prognosen för helåret 2007 skrivs upp med en halv procentenhet till 6,5 procent. Det faktum att hushållen i stort är återhållsamma tyder på att de har mer att ge varför prognosen skrivs upp även för nästa år. Hettan i detaljhandeln går därmed in på sitt tolfte år i rad av stark tillväxt.

Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta priser, utfall och prognoser.

2006 2007 2008

BNP

4,2

3,3

3,5 Hushållens konsumtion 2,8 3,3 4,0 Total detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror 9,1 6,1 11,5 6,5 2,5 10,5 5,0 2,0 7,0

För en fullständig beskrivning av HUIs konjunkturbedömning, se bifogad rapport. Kontaktpersoner: Jonas Arnberg, prognosansvarig HUI, 08-762 72 90, Fredrik Bergström, vd HUI, 08-762 72 89 eller Jessica Lindblom, 08-762 72 85.

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Organisationsnr. 556185–8498 Besöksadress: Regeringsgatan 60 E-post info@hui.se Telefon: (vx) 08 - 762 72 80 Postadress: 103 29 Stockholm www.hui.se Telefax: 08 - 679 76 06

1 HUIs Konjunkturprognos 2007:1

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera