Hushållen växlar upp renoveringstakten

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,5 procent i mars. Regeringens avisering om sänkt ROT-avdrag i kombination med att bostadspriserna nått rekordnivåer triggar hushållens renoveringstakt.

Försäljningen i bygg- och järnhandeln fortsätter att gå starkt i år och mars månad var inget undantag. Försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,5 procent. Detta trots rekordstarka jämförelsetal från i fjol. En extra tisdag och en mindre lördag i mars i år påverkade också försäljningen positivt för branschen.

Regeringens avisering om sänkt ROT-avdrag och en rekordstark bostadsmarknad har fått hushållen att öka renoveringstakten. Skatteverkets senaste statistik visar också att myndighetens ROT-utbetalningar ökade med 11,5 procent i mars. Det finns dock flera mörka moln på himlen även om branschen är inne i en stark fas. Höjda amorteringskrav på bostadslån i kombination med en sänkning av ROT-avdraget kommer med största sannolikhet att påverka branschen negativt kommande år.

-Supersiffror från bygg- och järnhandeln! Jag trodde aldrig vi skulle få se en sådan fantastisk tillväxt i försäljningsvolym under mars månad mot bakrund av att vår jämförelsemånad, mars 2014, var en rekordmånad med en uppgång på ca 20 procent. Branschen slutar aldrig att förvåna, säger en mycket nöjs Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna.

- Jag tror att vår bransch är inne i något som kan liknas vid en högkonjunktur. Många hade större förväntningar på 2014 än vad som blev verklighet, men nu verkar det ha släppt ordentligt. Den aviserade nerdragningen av ROT-avdragen kan ha haft viss inverkan redan i mars, men där förväntar vi oss ännu större tryck allt eftersom. Nu går vi in i det som är branschens högsäsong och det ska bli intressant att se hur försäljningssiffrorna utvecklas då vi nu börjar jämföra oss med betydligt högre omsättning än vad som var fallet under första kvartalet, avslutar Ulf.För kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD
Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund
Telefon: 08-762 76 57
E-post: ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

Nästa publiceringstillfälle:
Uppgifter för april 2015 beräknas bli publicerade den 25 maj klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i bygg- och järnhandeln på uppdrag av branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna. Undersökningen har pågått sedan 2010 och totalt 28 rapporter har publicerats. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Byggtrygg, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera och Woody Bygghandel. Företagen omsätter tillsammans cirka 30 miljarder årligen.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Supersiffror från bygg- och järnhandeln! Jag trodde aldrig att vi skulle få en sådan fantastisk tillväxt i försäljningsvolym under mars mot bakgrund av att vår jämförelsemånad, mars 2014, var en rekordmånad med en uppgång på cirka 20 procent. Branschen slutar aldrig att förvåna.
Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna.
Jag tror att vår bransch är inne i något som kan liknas vid en högkonjunktur. Många hade större förväntningar på 2014 än vad som blev verklighet, men nu verkar det ha släppt ordentligt. Den aviserade nerdragningen av ROT-avdragen kan ha haft viss inverkan redan i mars, men där förväntar vi oss ännu större tryck allt eftersom. Nu går vi in i det som är branschens högsäsong och det skall bli intressant att se hur försäljningssiffrorna utvecklas då vi nu börjar jämföra oss med betydligt högre omsättning än vad som var fallet under första kvartalet.
Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna.