Ihållande vinter gjorde ett kyligt avtryck på begagnathandeln

Begagnathandeln backade med -1,9 procent och detaljhandeln ökade med 0,7 procent under årets första kvartal jämfört med samma period 2012. Begagnatbarometern, framtagen för tredje gången av Blocket och HUI Research, visar tydliga tecken på att vårens frånvaro stod bakom den dämpade utvecklingen.

Tillväxten på andrahandsmarknaden är något svagare än tidigare kvartal och påverkas i viss utsträckning av en fortsatt dämpad nyförsäljning i detaljhandeln. Ytterligare en anledning till den svaga tillväxten på begagnatmarknaden är den uteblivna våren där framförallt andrahandshandeln med båtar, cyklar och utemöbler påverkats negativt.

– Årets första kvartal brukar generellt sett bjuda på något blygsammare annonsinläggning till en början på grund av vinterlov och bistra väderlag. Dock vägs det upp av att våren gör sin första entré någon gång i slutet på mars varpå svenska folket börjar vårrensa. Nu när våren har dröjt ser vi att handeln i vårtypiska kategorier, exempelvis golfprylar, har fördröjts lite grann och kommit igång först i april, säger Martin Frey, VD Blocket.

– Konsumenterna är fortsatt försiktiga och sparandet är högt. Detta tillsammans med en sen vår har medfört en svag utveckling för nyförsäljning och begagnat. Konsumentens vårkänslor och shoppingsug väntas däremot få fart under april månad och det kommer att höja utvecklingen under kvartal två, säger Lena Larsson, VD HUI Research.

Detta är tredje gången som har HUI Research fått tillgång till Blockets statistik för analys och jämförelse mellan begagnatmarknaden och detaljhandeln. Varje rapport har uppvisat starkt samband mellan online-driven privat andrahandsförsäljning och nyförsäljning (detaljhandelsindex). När man köper nytt hamnar använda prylar ofta på andrahandsmarknaden och utvecklingen är därför ofta lika.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet här: www.hui.se/nyheter/begagnatbarometern-q1-2013

För mer information kontakta gärna:
Linnéa Aguero, tf pressansvarig Blocket, 0725-03 32 31, linnea.aguero@blocket.se  
Andreas Svensson, HUI Research, 08-762 72 85, andreas.svensson@hui.se  


Om Begagnatbarometern
Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsmarknaden. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s detaljhandelsindex. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Begagnatbarometern tas fram i ett samarbete mellan Blocket och HUI Research. Utvecklingen baseras på antalet annonser på Blocket och detaljhandelns försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år.

Om Blocket Blocket är Sveriges största köp- och säljmarknad och grundades 1996. Enligt en undersökning genomförd av Ipsos, november 2012, har 7 av 10 svenskar och 9 av 10 barnfamiljer köpt eller sålt någonting på Blocket. Blocket är Sveriges näst största sajt med ca 4 miljoner unika besökare/vecka. 

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera