Julhandeln slår rekord i år igen

 
Alla tecken tyder på att det kommer att bli en god jul för de svenska konsumenterna. Hushållen är köpstarka, optimistiska och växer i antal. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Den svenska ekonomin är för närvarande stark och injicerad av minusräntan som driver konsumtion. Detaljhandelns försäljning har hittills under 2017 utvecklats stabilt och julmånaden december väntas inte avvika från mönstret. Årets julhandel kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att slå rekord. Tillväxten i december månad 2017 förväntas bli 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 78,5 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 3,0 procent även i volym.

Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research. Att omsättningen ökar innebär dock inte att det är goda tider för alla handlare. Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.

December som handelsmånad tappar försäljning i och med att Black Friday snabbt seglat upp som en stark konsumtionshelg i november.

Handelns utmaning just nu är att en stor del av de varor som tidigare såldes med full marginal i julhandeln nu säljs inom ramen för kampanjer i november och under mellandagsrean efter jul, säger Jonas Arnberg.

Branschprognoser

I goda tider tenderar sällanköpsvaruhandeln att utvecklas bättre än dagligvaruhandeln. Samma mönster väntas i årets julhandel. Dagligvaruhandelns försäljning bedöms stiga med 2,5 procent medan sällanköpsvaruhandelns bedöms stiga med 3,5 procent i löpande priser.

Möbelhandeln årets vinnarbransch

De hemrelaterade branscherna är pålitliga tillväxtlokomotiv i detaljhandeln. Möbelhandeln har utvecklats starkt i år och branschen väntas bli den som går starkast även i december. Branschen går hand i hand med den samhällsekonomiska utvecklingen. Försäljningen har eldats på tack vare bland annat låga räntor och möjligheten att använda bostaden som investeringsobjekt. Prognosen landar på en tillväxt om 5,0 procent för möbelhandeln i december.

För mer information

Jonas Arnberg, VD HUI Research: 08-762 72 89, jonas.arnberg@hui.se

Erik Bergh, analytiker HUI Research: 070-223 76 26, erik.bergh@hui.se

Se rapporten HUIs julhandelsprognos 2017 (bifogad) för mer information.

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank
 
Årets Julklapp presenteras vid en särskild presskonferens den 21 november, inbjudan skickas separat.


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Citat

Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel. Att omsättningen ökar innebär dock inte att det är goda tider för alla handlare. Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Handelns utmaning just nu är att en stor del av de varor som tidigare såldes med full marginal i julhandeln nu säljs inom ramen för kampanjer i november och under mellandagsrean efter jul.
Jonas Arnberg, VD HUI Research