Kedjorna tappar

HUI Researchs årliga publikation Branschfakta summerar detaljhandelsåret 2012. Kedjorna och de största butikerna tappade marknadsandelar i många branscher. Konkurserna var på samma nivå som året innan. Antalet företag och butiker minskade något, medan sysselsättningen ökade. Sport- och fritidsbranschen var årets vinnarbransch medan elektronik var årets förlorare.

Återhämtningen från finanskrisen under slutet av 2000-talet kom av sig under 2012. Det märktes i detaljhandeln där utvecklingen befinner sig i ett vänteläge. Försäljningen växte med måttliga 2,1 procent samtidigt som priserna stod stilla. Åren 2010 och 2011 steg antalet företag inom detaljhandeln kraftigt. Under 2012 var det istället en minskning, men antalet anställda ökade något. Konkurserna var på samma nivå som året innan.

En ny utveckling är att de stora kedjorna verkar ha tappat andelar. I fyra av nio branscher skedde detta.  Butikerna med försäljning över 50 miljoner kronor tappade också marknadsandelar i fem av nio branscher. De stora butikerna har tidigare brukat öka sin andel varje år.

 − De stora kedjorna verkar tappa andelar och konsolideringen mot större enheter verkar ha kommit av sig, vilket är någonting nytt jämfört med tidigare år. Handeln befinner sig emellertid i något av ett vänteläge så det är för tidigt att tala om ett trendbrott, kommenterar Per Hortlund, konsult på HUI Research och projektledare för publikationen Branschfakta 2013.


Några utdrag från Branschfakta 2013:

• Omsättningen i detaljhandeln ökade med 2,1 procent mellan 2011 och 2012
• Priserna i detaljhandeln minskade med 0,3 procent under året
• Detaljhandelns omsättning var drygt 20 procent högre i december jämfört med resten av året
• Drygt hälften av detaljhandelns företag omsatte över 50 miljoner kronor
• Det fanns ca 70 000 butiker i den svenska detaljhandeln, varav hälften drevs av ensam ägare
• Över hälften av detaljhandelsbutikerna återfanns i Stockholms län, Skåne län eller Västra Götalands län

För mer information
För kommentarer om Branschfakta 2013 och beställning, kontakta Per Hortlund: 08-762 72 92, per.hortlund@hui.se. Mer information om Branschfakta finns även på HUI:s hemsida: www.hui.se.


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI Research AB har kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar