Något ljusare utsikter för detaljhandeln

Detaljhandelns tillväxt är beroende av hushållens framtidstro. Eftersom denna stigit något kan detaljhandelns tillväxt sannolikt bli starkare än under 2011 och HUI Research skriver upp prognosen för hushållens konsumtion och detaljhandeln med 0,5 procent. Även om så är fallet blir tillväxten 2012 låg och stannar på 1,5 procent.

Vi kan konstatera att tillväxten 2011 var svag och att den förblir så under 2012. Sverige följer med den europeiska utvecklingen in i en ny lågkonjunktur och de senaste årens trend med minskad arbetslöshet bryts för att istället vända upp igen. Trots detta är optimismen idag något högre än när HUI:s decemberprognos publicerades. Detta beror på att den europeiska centralbanken avvärjt (eller skjutit fram) den värsta oron för en ny finanskris.

-        Om svensken hittills oroat sig för Europa överförs nu oron till risken att bli arbetslös. Nyckeln för konsumtionsutvecklingen 2012 beror på hur omfattande varselvågen blir, säger Jonas Arnberg, Konsultchef på HUI Research och ansvarig för företagets konjunkturbedömningar.

Varsel sprider en oro som gör alla konsumenter återhållsamma. Bedömningen är att varslen inte stiger lika kraftigt som under 2008, vilket betyder att vi inte får en lika omfattande lågkonjunktur som då. Kvarvarande orosmoment är bostadsmarknadens ovisshet som fortfarande bromsar utvecklingen. Kombinationen av fortsatt svag efterfrågan och hög konkurrens höjer konkursfrekvensen ytterligare 2012. Hittills i år har 20 procent fler företag gått i konkurs inom handeln jämfört med samma period 2011. Läget är således bekymmersamt. Om riksbankens räntesänkningar får genomslag i boräntorna och varselvågen uteblir kan detaljhandeln under hösten 2012 få bättre fart. Inte minst för att jämförelsetalen (hösten 2011) är väldigt svaga. Rimligt är ändå att räkna med en svag utveckling 2012.

Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta priser, utfall och prognoser.

2011 prognos 2012 prognos 2013
BNP 3,9 0,8 (0,5) 2,5 (2,4)
Hushållens konsumtion 2,1 1,5 (1,0) 2,5 (2,0)
Total detaljhandel 1,2 1,5 (1,0) 2,0 (2,5)
Dagligvaror 0,1 0,5 (0,5) 0,5 (1,0)
Sällanköpsvaror 2,1 2,5 (1,5) 3,5 (3,5)

Rapporten bifogas i sin helhet.

För mer information

Jonas Arnberg, Konsultchef HUI Research AB: 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se
Lena Larsson, VD HUI Research AB: 08-762 72 89, lena.larsson@hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/press/bildbank  

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar