Presskonferens: Stor marknad för smuggelcigaretterInbjudan till presskonferens:

Stor marknad för smuggelcigaretter

Handelns Utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen analyserat marknaden för obeskattade cigaretter. Denna innefattar resandeinförda cigaretter samt cigaretter som smugglats in i landet, och orsakar avsevärda skatteförluster för den svenska staten.

Den organiserade brottsligheten uppskattas spela en stor roll i den illegala tobakshandeln. En ökad efterfrågan på obeskattade cigaretter i Sverige riskerar därför att medföra ökad brottslighet.

För att uppskatta storleken på denna marknad har 10 000 cigarettpaket i 29 svenska städer insamlats och identifierats. Dessutom har Synovate genomfört en attitydundersökning med syfte att analysera inställningen bland svenska rökare till billiga cigaretter.

Resultatet presenteras hos HUI tisdagen den 16 juni kl. 10:30.

Tid: Tisdagen den 16 juni kl. 10.30 Plats: HUI, Regeringsgatan 60

Varmt välkomna!

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Jonas Arnberg

Kontaktpersoner: Jonas Arnberg, Analytiker HUI, 08-762 72 90 Nora Prochazka, Analytiker HUI, 08-762 72 88 Martina Elfgren Lilja, VD Tobaksleverantörsföreningen 010-47 18 532

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar