Rekordhögt intresse för köpcentrum

HUI kan konstatera ett rekordhögt intresse för att etablera ny yta i köpcentrum och handelsområden. Totalt planeras det för motsvarande 2,6 miljoner kvadratmeter ny handelsyta, en ökning om 200 000 kvadratmeter från samma period 2016. Under 2016 färdigställdes 200 000 kvadratmeter ny yta varav storstadslänen endast stod för en femtedel.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Totalt planeras det för 2,6 miljoner kvadratmeter ny handel, vilket motsvarar 26 Mall of Scandinavia. Av den planerade ytan bedömer HUI att 1,4 miljoner kvadratmeter kommer att färdigställas då många projekt ställs in av olika skäl. Kartläggningen visar på att intresset för att etablera handel i externa lägen fortsätter att öka samtidigt som utökning av befintliga handelsplatser sker i allt större utsträckning än nyetableringar.

- De stora handelsplatserna blir större och fortsätter att befästa sina positioner med utökade ytor och större utbud, säger Tobias Rönnberg, projektledare för SSCD och konsult på HUI Research.

Under 2016 färdigställdes 200 000 kvadratmeter ny yta i köpcentrum och handelsområden. Ett trendbrott är att endast en femtedel av denna yta tillkom i storstadslänen som annars varit drivande i utvecklingen. Det som möjliggör tillväxten i köpcentrum och handelsområden är framförallt den kraftiga befolkningstillväxten i Sverige.

- Den kraftiga befolkningstillväxten möjliggör nya projekt och tillförd handelsyta i framtiden, säger Tobias Rönnberg.

För mer information
Mer information om projekten och Swedish Shopping Centre Directory presenteras vid ett webbinarium 8 mars.
http://www.hui.se/om-oss/kalender/sscd-planerade-projekt

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research: 08-762 72 96, tobias.ronnberg@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.


Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De stora handelsplatserna blir större och fortsätter att befästa sina positioner med utökade ytor och större utbud.
Tobias Rönnberg, konsult på HUI Research
Den kraftiga befolkningstillväxten möjliggör nya projekt och tillförd handelsyta i framtiden.
Tobias Rönnberg, konsult på HUI Research