Rekordstark tillväxt i servicehandeln

Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research presenterar Servicehandelsindex för andra kvartalet 2014

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Svensk servicehandel uppvisade den starkaste tillväxten på tre och ett halvt år. Inte sedan tredje kvartalet 2010 har tillväxten i branschen överstigit 2,5 procent. Servicehandlarnas framtidstro ligger även den på rekordnivåer, vilket talar för starkare försäljning under hösten.

Alla delbranscher uppvisade tillväxt

Cafékulturen fortsätter att blomstra och delbranschen uppvisade den starkaste utvecklingen under andra kvartalet, 4,1 procent mätt i jämförbara enheter. Fast Foods försäljning vände uppåt efter en svag inledning på året. Försäljningen i delbranschen landade på 3,0 procent. Minilivs, med flera svaga kvartal bakom sig, ökade försäljningen med 3,3 procent. Spel & Tobak uppvisade den näst starkaste tillväxten av alla delbranscher, med 3,5 procent. Svagast tillväxt uppvisade Trafikbutikerna med 0,7 procent.

– Servicehandelns försäljning växlade upp under det andra kvartalet och utsikterna för plustecken i slutet av året stärktes. Extra positivt är att alla delbranscher i servicehandeln uppvisade försäljningstillväxt, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro stärks

Framtidstron inom servicehandeln ökade från 30 till 36, vilket innebär en övervikt om 36 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron ligger därmed över det historiska medelvärdet på 25 procent. Kedjeaktörerna är fortsatt mer optimistiska än de enskilda handlarna. Framtidstron för kedjeaktörerna uppgick till 50 procent medan framtidstron för de enskilda handlarna uppgick till 22 procent.

– Hushållen agerar tillväxtmotor i svensk ekonomi, vilket syns i servicehandlarnas försäljning och starka framtidstro. Den varma sommaren bjöd på goda möjligheter till ökad försäljning då många under denna period är på resande fot eller helt enkelt inte vill laga mat, säger Bengt Hedlund.

Rapporten: http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex

Kontakt:

Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 070-862 21 91, Bengt.Hedlund@svenskservicehandel.se

För frågor om undersökningen, Andreas Svensson, HUI Research, tel. 08-762 72 85, Andreas.Svensson@hui.se

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Servicehandelns försäljning växlade upp under det andra kvartalet och utsikterna för plustecken i slutet av året stärktes. Extra positivt är att alla delbranscher i servicehandeln uppvisade försäljningstillväxt
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.
Hushållen agerar tillväxtmotor i svensk ekonomi, vilket syns i servicehandlarnas försäljning och starka framtidstro. Den varma sommaren bjöd på goda möjligheter till ökad försäljning då många under denna period är på resande fot eller helt enkelt inte vill laga mat
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.