Splittrad utveckling i landet

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,4 procent jämfört med samma månad förra året. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-augusti, har försäljningen ökat med 5,5 procent.

Bygg- och järnindex uppvisade svag försäljningstillväxt under augusti månad. Försäljningen ökade med 0,4 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med augusti 2013). Hittills i år har försäljningen ökat med 5,5 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med samma period föregående år). Den starka försäljningsutvecklingen som bygghandeln uppvisade under kvartal ett och två kommer med största sannolikhet inte att upprepas under tredje kvartalet. Den svagare utvecklingen förklaras dels av starka jämförelsetal från föregående år dels av att hushållen blivit mer pessimistiska i synen på den egna ekonomin.

– Det är svårt att dra några säkra slutsatser men branschen är hårt konkurrensutsatt så stora försäljningsökningar kan naturligtvis inte bara avlösa varandra, månad efter månad. Fortfarande väntar vi på ett ordentligt lyft i konjunkturen. Det vi noterat är att det framförallt är på konsumentförsäljningen som det inte riktigt släpper. Däremot fortsätter en positiv utveckling på försäljningen till hantverkare och byggare. Här tror jag att ROT-avdraget fortfarande har stor betydelse. Många GDS:are väljer dessutom att köpa hantverkstjänster för vissa jobb istället för att göra jobbet själv, säger Ulf S. Gustafsson VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna.

Det var endast två (av fem) regioner som uppvisade positiv försäljningstillväxt i augusti. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2,6 procent i Mellansverige och med 1,4 procent i södra Sverige. Försäljningen hittills i år är dock fortsatt positiv i alla regioner och här leder Mellansverige tillväxtligan.

– Positivt att Södra Sverige denna månad kunde redovisa positiv tillväxt. Annars är det Mellansverige, Västsverige och Stockholm som ackumulerat fortfarande håller i taktpinnen, avslutar Ulf.

För kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD
Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund
Tel: 08-762 76 57
E-post: ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

Fakta om Bygg- och järnindex:

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i bygghandeln på uppdrag av branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna. Undersökningen har pågått sedan 2010 och totalt 20 rapporter har publicerats. Bygg- och järnindex presenteras 16-18 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Uppgiftslämnarna rapporterar sin försäljning totalt och i jämförbara enheter. Följande kedjor deltar i Bygg- och Järnindex: Bauhaus, Beijer, Byggtrygg, Bygma, Derome, Woody Bygghandel, Karl Hedin, K-Rauta och Optimera.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är svårt att dra några säkra slutsatser men branschen är hårt konkurrensutsatt så stora försäljningsökningar kan naturligtvis inte bara avlösa varandra, månad efter månad. Fortfarande väntar vi på ett ordentligt lyft i konjunkturen. Det vi noterat är att det framförallt är på konsumentförsäljningen som det inte riktigt släpper. Däremot fortsätter en positiv utveckling på försäljningen till hantverkare och byggare. Här tror jag att ROT-avdraget fortfarande har stor betydelse. Många GDS:are väljer dessutom att köpa hantverkstjänster för vissa jobb istället för att göra jobbet själv.
Ulf S. Gustafsson VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna
Positivt att Södra Sverige denna månad kunde redovisa positiv tillväxt. Annars är det Mellansverige, Västsverige och Stockholm som ackumulerat fortfarande håller i taktpinnen.
Ulf S. Gustafsson VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna