Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Kampen om konsumenterna hårdnar i takt med en ständigt växande externhandel och tilltagande digitalisering. Detaljhandeln i 16 stadskärnor och kommuner har analyserats avseende perioden 2015-2016 för att fastställa hur utvecklingen sett ut på lokal nivå i dessa kommuner. När utvecklingen summeras står det klart att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln.

Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017 i syfte att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Cityindex beskriver främst utvecklingen inom detaljhandeln, men berör även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Inledningsvis omfattade kartläggningen Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men under hösten har Luleå, Falun och Kristinehamn adderats till undersökningen. På sikt ska Cityindex bli rikstäckande.

-          Det är glädjande att Cityindex växer i omfattning och att stadskärnan står stark i ett allt mer konkurrensutsatt detaljhandelslandskap, säger Wilner Anderson, vd Agora.  

En analys av de 16 ursprungliga stadskärnorna visar på att dessa behållit sin marknadsandel gentemot andra försäljningskanaler. Marknadsandelarna har beräknats utifrån kommunernas totala detaljhandelsförsäljning samt en uppskattad e-handelsandel som motsvarar rikets nivå. Analysen visar att e-handeln är vinnaren och har ökat sin marknadsandel med 0,8 procentenheter. Externhandelns marknadsandel steg med 0,1 procentenheter medan stadskärnans marknadsandel var oförändrad. Förloraren är därmed den övriga fysiska handeln som består av glest lokaliserad handel och enskilda butiker.

-          Handelsplatser som erbjuder ett stort utbud på en och samma plats är fortsatta vinnare. Tidsbesparingen, bekvämligheten och utbudet är avgörande faktorer för var konsumenter väljer att handla, säger Tobias Rönnberg, konsult HUI Research.

För mer information:

Klicka här för mer information om Cityindex och för att ta del av hela analysen.

Tobias Rönnberg, konsult HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se
Wilner Anderson, vd Agora, 070-608 80 80, wilner.anderson@agoraretail.se


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

 AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att Cityindex växer i omfattning och att stadskärnan står stark i ett allt mer konkurrensutsatt detaljhandelslandskap.
Wilner Anderson, vd Agora
Handelsplatser som erbjuder ett stort utbud på en och samma plats är fortsatta vinnare. Tidsbesparingen, bekvämligheten och utbudet är avgörande faktorer för var konsumenter väljer att handla.
Tobias Rönnberg, konsult HUI Research