Stark avslutning på året för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med hela 17,9 procent i december. För helåret 2015 landade branschens försäljningstillväxt därmed på starka 12,3 procent.

Försäljningen i byggmaterialhandeln gick mycket starkt i december. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med hela 17,9 procent. Detta trots starka jämförelsetal från december i fjol. Under det fjärde kvartalet (oktober, november och december) växte försäljningen i branschen med 15,4 procent. Sett över året har byggmaterialhandelns försäljning varit jämn med ideligen god kvartalstillväxt. Avslutningen av året blev som tidigare beskrivits stark. Branschens helårsförsäljning 2015 landade på en tillväxt om 12,3 procent.

- Under hela 2016 har byggmaterialhandeln haft stora försäljningsframgångar. Ingen månad har det sviktat. Så inte heller under december, som annars är en relativt lugn försäljningsmånad för våra medlemsföretag”, berättar Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna som tillsammans med HUI sammanställer Bygg- och järnindex.

I december ökade försäljningen för jämförbara enheter med 17,9 procent, vilket ger en total uppgång för branschen 2015 med 12,3 procent.

- Vi är naturligtvis glada över detta positiva resultat. Det skall bli väldigt spännande att se hur vi klarar oss när vi nu skall jämföra oss med de höga siffrorna från 2015. Vi är dock fyllda av tillförsikt och ser fram emot ett bra 2016 också, om än kanske med lite mer ”normala” siffror. Skall också bli intressant att följa hur eller om det sänkta ROT-avdraget kommer att påverka oss”, avslutar en mycket nöjd Ulf. S. Gustafsson.


För kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD
Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post:
ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Andreas Svensson, Senior konsult
HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post:
andreas.svensson@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende januari 2016 beräknas bli publicerade den 25 februari klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel, XL-bygg (Byggtrygg). Företagen omsätter tillsammans cirka 39,8 miljarder årligen (inklusive moms).

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Under hela 2016 har byggmaterialhandeln haft stora försäljningsframgångar. Ingen månad har det sviktat. Så inte heller under december, som annars är en relativt lugn försäljningsmånad för våra medlemsföretag
Ulf S. Gustafsson, VD Byggmaterialhandlarna
Vi är naturligtvis glada över detta positiva resultat. Det skall bli väldigt spännande att se hur vi klarar oss när vi nu skall jämföra oss med de höga siffrorna från 2015. Vi är dock fyllda av tillförsikt och ser fram emot ett bra 2016 också, om än kanske med lite mer ”normala” siffror. Skall också bli intressant att följa hur eller om det sänkta ROT-avdraget kommer att påverka oss
Ulf S. Gustafsson, VD Byggmaterialhandlarna