Stark tillväxt för e-handeln under årets tredje kvartalStark tillväxt för e-handeln under årets tredje kvartal De svenska e-handelsföretagens försäljning steg under årets tredje kvartal med 20,3 procent. Tillväxten på cirka 20 procent utgör en utvecklingstakt tre gånger så stark som den i traditionell detaljhandel. E-handeln fortsätter således att vinna mark. Den extremt starka tillväxttakten från tidigare år tycks dock ha mattats av något under 2007, vilket sannolikt förklaras av en allt mer mogen bransch. Framtidsutsikterna ser goda ut. Av företagen bedömer 71 procent att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret och 73 procent av konsumenterna menar att de under samma period kommer att fortsätta att handla varor via internet.

? E-handelns försäljning steg under årets tredje kvartal med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2006.
? E-handelns försäljning beräknas uppgå till knappt 14,7 miljarder år 2007 och därmed utgöra cirka 3 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. ? Framtidstron är fortsatt stark hos såväl e-handelsföretag (71 procent) som hos konsumenterna (73 procent). ? En väl fungerande hemsida och utökat utbud prioriteras hos företagen för att öka försäljningen.
? Böcker är fortfarande den vanligaste e-handelsprodukten.
? Seriös framtoning viktigast när konsumenterna väljer e-handelssajt.

Kommentarer till e-barometern: Posten Undersökningen pekar tydligt på att snabba leveranser, tydliga konkurrenskraftiga priser och att varan finns i lager betyder mycket för helhetsintrycket av en e-handelssajt. I Posten ser vi att paket ligger allt kortare tid hos våra ombud och att produkter som kan levereras av brevbäraren, som böcker och skivor, alltjämt är storsäljare inom e-handeln, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för Posten.

HUI E-handelns tillväxttakt fortsätter att imponera. I takt med att branschen mognar blir det allt svårare att uppehålla en stark tillväxttakt men e-handelsföretagen redovisar fortfarande en försäljningsökning på över 20 procent, cirka tre gånger kraftigare än den hos övriga detaljhandelsföretag. Försäljningskanalen fortsätter därmed att ta marknadsandelar, säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI.

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera