Stora utmaningar väntar för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,8 procent i september.

Försäljningen i byggmaterialhandeln fortsatte att växa under september 2016. Tillväxten stannade på 3,8 procent mätt på jämförbara enheter och löpande priser. I och med september månads utgång avslutades även det tredje kvartalet, som landade på en tillväxt om 3,7 procent. Hittills i år (januari-september) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 6,3 procent.

Kommentar från Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna

Det var med stor spänning vi såg fram emot försäljningssiffrorna för september, berättar Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Detta mot bakgrund av att försäljningsutvecklingen sjunkit under sommaren och att vi nu jämförs med otroligt höga siffror från förra året. Därför kan vi nu vara stolta, tycker Ulf. Tredje kvartalet 2015 innebar en ökning med hela 11,6 procent och att tangera detta samt öka med 3,7 procent är bra. Fokuserar vi på september hade vi 2015 en ökning med 11,3 procent och i år alltså 3,8 procent. Detta är riktigt bra med tanke på att september är en av branschens viktigaste månader.

Vi skall dock inte blunda för att vi ändå upplever ett trendbrott i försäljningsutvecklingen. Under januari-maj i år var ökningstalet 9,2 procent medan det för juni-september var 3,2 procent. Att det vi kallar för ”dubbelstöten” (sänkningen av ROT-avdraget plus införandet av amorteringskrav) påverkar oss blir allt tydligare. Det sista kvartalet kan bli en rysare, befarar Ulf. Förra årets ROT-hausse resulterade i en uppgång med helt otroliga 15,4 procent och att möta de siffrorna blir onekligen en utmaning. Detta samt det faktum att stockholmsregionen sladdar ordentligt i sin utveckling kommer vi nu att analysera djupare. Avseende det sistnämnda finns det sannolikt bakomliggande faktorer som vi måste identifiera.


 

För ytterligare kommentarer kontakta:
Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende oktober 2016 beräknas bli publicerade den 24 november klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 39,8 miljarder årligen (inklusive moms).

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det var med stor spänning vi såg fram emot försäljningssiffrorna för september, berättar Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Detta mot bakgrund av att försäljningsutvecklingen sjunkit under sommaren och att vi nu jämförs med otroligt höga siffror från förra året. Därför kan vi nu vara stolta, tycker Ulf. Tredje kvartalet 2015 innebar en ökning med hela 11,6 procent och att tangera detta samt öka med 3,7 procent är bra. Fokuserar vi på september hade vi 2015 en ökning med 11,3 procent och i år alltså 3,8 procent. Detta är riktigt bra med tanke på att september är en av branschens viktigaste månader.
Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna
Vi skall dock inte blunda för att vi ändå upplever ett trendbrott i försäljningsutvecklingen. Under januari-maj i år var ökningstalet 9,2 procent medan det för juni-september var 3,2 procent. Att det vi kallar för ”dubbelstöten” (sänkningen av ROT-avdraget plus införandet av amorteringskrav) påverkar oss blir allt tydligare. Det sista kvartalet kan bli en rysare, befarar Ulf. Förra årets ROT-hausse resulterade i en uppgång med helt otroliga 15,4 procent och att möta de siffrorna blir onekligen en utmaning. Detta samt det faktum att stockholmsregionen sladdar ordentligt i sin utveckling kommer vi nu att analysera djupare. Avseende det sistnämnda finns det sannolikt bakomliggande faktorer som vi måste identifiera.
Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna