Svag ökning för servicehandeln under tredje kvartalet

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,5 procent under det tredje kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Minilivs som ökade sin försäljning med 4,0 procent. 

Minilivs – starkast bland delbranscherna
Kvartalets tillväxtlokomotiv var Minilivs med en ökning om 4,0 procent. Delbranschen följdes av Fast Food med 2,3 procent och Spel & Tobak med 0,5 procent. Delbranscherna Trafikbutiker och Café uppvisade negativ utveckling. Trafikbutikerna med minus 0,8 procent och Café med minus 3,6 procent. Totalt ökade convenience-branschen med 0,5 procent under kvartalet.

– Convenience-branschen har mött tuffa jämförelsetal hela året och tredje kvartalet var inget undantag. Enbart Minilivs gick emot strömmen och uppvisade årets starkaste tillväxttal.
Det kommande kvartalet var dock fjolårets svagaste, vilket öppnar upp för en stark avslutning om försäljningen faller väl ut, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.

Minskad optimism under tredje kvartalet
Handlarnas framtidstro minskade från 46 till 40 mellan andra och tredje kvartalet 2017. Kedjeaktörerna var mer positiva än de enskilda handlarna med ett nettotal på 56 procent gentemot 24 procent.

– Det är oroande att handlarnas optimism har minskat de två senaste kvartalen. Samtidigt är det värt att betona att det finns det en viss säsongseffekt i siffrorna, och att optimismen under tredje kvartalet faktiskt var högre än under samma tidpunkt i fjol, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex

För intervju eller mer information kontakta:
Bengt Hedlund, VD
Convenience Stores Sweden
Telefon: 08-505 970 31
Mail: bengt.hedlund@conveniencestores.se

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Bergh, Analytiker, HUI Research,
Telefon: 070-22 37 626
Mail: erik.bergh@hui.se


Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Convenience-branschen har mött tuffa jämförelsetal hela året och tredje kvartalet var inget undantag. Enbart Minilivs gick emot strömmen och uppvisade årets starkaste tillväxttal. Det kommande kvartalet var dock fjolårets svagaste, vilket öppnar upp för en stark avslutning om försäljningen faller väl ut.
Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.
Det är oroande att handlarnas optimism har minskat de två senaste kvartalen. Samtidigt är det värt att betona att det finns det en viss säsongseffekt i siffrorna, och att optimismen under tredje kvartalet faktiskt var högre än under samma tidpunkt i fjol.
Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden.