Tillväxt i Servicehandeln för andra kvartalet i rad

– Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research presenterar Servicehandelsindex för tredje kvartalet 2013

För andra kvartalet i rad uppvisar Servicehandeln positiva tillväxttal. Under tredje kvartalet 2013 ökade Servicehandeln sin omsättning med 0,9 procent jämfört med samma period föregående år. Förutsättningarna stärktes därmed för en positiv försäljningsutveckling för helåret 2013. Positivt är också att Servicehandlarnas framtidstro noterade ett årshögsta under det tredje kvartalet 2013, vilket bidrar till att höja förväntningarna inför fjärde kvartalet.

Åter tillväxt i Trafikbutikerna

Delbranscherna Café, Fast Food, Spel & Tobak och Trafikbutiker bidrog till att Servicehandeln för andra kvartalet i rad uppvisade positiva tillväxttal. För första gången på fem kvartal uppvisade även Trafikbutikerna positiv tillväxt och ökade försäljningen med 1,0 procent. Café ökade försäljningen med 2,8 procent under det tredje kvartalet. Cafétrenden är fortsatt stark och mycket talar för att helårsförsäljningen blir positiv. Svagast tillväxt i Servicehandeln hade Minilivs som ännu inte lyckats bryta den negativa trenden. Under det tredje kvartalet minskade försäljningen i Minilivs med 3,8 procent.

– Det är glädjande att se att fler av Servicehandelns delbranscher uppvisar en ökad försäljning. Servicehandeln behöver tillväxt i fler delbranscher än Café och Fast Food, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro noterade ett årshögsta

Servicehandlarnas framtidstro noterade ett årshögsta under det tredje kvartalet 2013. Framtidstron ligger nu på 29, vilket innebär en övervikt om 29 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron ligger därmed över det historiska medelvärdet på 24 procent. Framtidstron är denna gång högre hos kedjeaktörerna än de enskilda handlarna. Hos kedjeaktörerna överväger optimisterna över pessimisterna med hela 36 procent. Kedjeaktörernas framtidsindex ökade därmed kraftigt jämfört med tidigare kvartal. Framtidstron för de enskilda handlarna ligger nu på 23 procent.

– Servicehandelns starka framtidstro bäddar för en bra avslutning på året. Tillsammans med att hushållens framtidstro ligger på topp bedöms förutsättningarna för en positiv försäljningstillväxt 2013 som goda. Branschen har som mål att kraftigt öka sin varuförsäljning inom den närmaste sexårsperioden, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Ladda ner rapporten här: http://www.hui.se/nyheter/servicehandelsindex-q3-2013

För eventuella frågor eller intervjuer kontakta:

Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 08-505 970 31, 070-862 21 91

För frågor om undersökningen kontakta Andreas Svensson, HUI Research, 08-762 72 85

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att se att fler av Servicehandelns delbranscher uppvisar en ökad försäljning. Servicehandeln behöver tillväxt i fler delbranscher än Café och Fast Food
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food
Servicehandelns starka framtidstro bäddar för en bra avslutning på året. Tillsammans med att hushållens framtidstro ligger på topp bedöms förutsättningarna för en positiv försäljningstillväxt 2013 som goda. Branschen har som mål att kraftigt öka sin varuförsäljning inom den närmaste sexårsperioden
Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food