Årsstämma i Human Care   Årsstämma i Human Care

Årsstämma i Human Care HC AB (publ) hölls den 18 april 2011, i huvudsak enligt följande.

Utdelning

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2010.

Val av styrelseledamöter m m

Årsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att arvode till styrelsen ska utgå med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Årsstämman beslöt vidare att till styrelseledamöter omvälja Ulf Brasen, Mats Claesson, Anders Dahlberg, Per Ekstrand och Bruce Grant. Göran Jansson har avböjt omval. Bruce Grant omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning, varigenom sättet att kalla till bolagsstämma ändras.

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Bürger, VD och koncernchef, tfn 08-665 35 08, fredrik.byrger@humancaregroup.com

Urban Enqvist, CFO, tfn 08-665 35 12, urban.enqvist@humancaregroup.com

 

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar, sängar samt hygienprodukter för personer med nedsatt rörlighet .

Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar