Human Care HC AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2011

 

JANUARI – JUNI 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 106,0 Mkr (120,7 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 Mkr (1,7 Mkr).
  • Periodens resultat uppgick till 1,9 Mkr (0,6 Mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,70 kr (0,22 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr)

VD:s kommentar

Omsättningen för årets första sex månader var 12 % under motsvarande period föregående år, vilket delvis förklaras av negativ valutaeffekt vid omräkning av utländska dotterbolag (7 Mkr). Dana Douglas positiva utveckling samt fortsatt fokus på reduktion av kostnader har medfört att koncernens resultat är bättre än föregående år.

Human Care (Europa)

Omsättningen minskade under första halvåret med 12 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framför allt taklyftsförsäljningen som förklarar den negativa utvecklingen. Försäljningstappet har kompenserats genom kostnadsbesparingar.

Dana Douglas (Kanada)

Dana Douglas fortsätter att utvecklas positivt och omsättningsökningen i CAD blev för första halvåret 17 % (9% i SEK). Utvecklingen fördelar sig lika mellan ökade rollatorintäkter samt etablering av taklyftsförsäljning i Kanada. Den stora ordern av taklyftssystem till Winnipeg Regional Health Authority har haft positiv effekt under halvåret. Den nya rollatorn Solo har introducerats på den kanadensiska marknaden och fått positiva recensioner. Produkten kommer att bidra till ökade marginaler inom denna produktkategori i framtiden.

Barton (USA)

Bartons omsättning i USD minskade 11 % (23% i SEK) första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framförallt affärsområdet Institutional, där orderingången varit trög, som påverkar siffrorna negativt. Affärsområdena BDI samt Dealer har visat tillväxt under första halvåret.

LiftCare (Australien)

LiftCare inledde året svagt försäljningsmässigt och omsättningen i AUD för första halvåret var 32 % (28% i SEK) lägre än motsvarande period föregående år. Osäkerhet i det politiska läget efter valen i Victoria och New South Wales, samt en serie av naturkatastrofer gjorde att offentliga medel prioriterades om till mer akuta områden. Under andra kvartalet har försäljningen tagit fart som en konsekvens av ökade försäljningsinsatser samt frisläppta statliga investeringsmedel.

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Bürger, VD och koncernchef, tfn 08-665 35 08, fredrik.byrger@humancaregroup.com

Urban Enqvist, CFO, tfn 08-665 35 12, urban.enqvist@humancaregroup.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: www.humancare.se

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar, sängar samt hygienprodukter för personer med nedsatt rörlighet .

Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar