Human Cares delårsrapport januari-september 2001

Human Cares delårsrapport januari-september 2001 Sammanfattning - Resultatet efter finansnetto för årets första nio månader uppgick till 10 491 Tkr (5 434). Sammantaget utföll verksamheten med en resultatförbättring på 93 procent. - Omsättningen ökade under perioden till 46 951 Tkr (22 845), en ökning med 106 procent. - Orderingången är fortsatt stark och orderstocken är betydligt större per 30 september än vid samma tidpunkt föregående år. - Prognosen för helåret 2001 är en väsentligt högre omsättning och ett väsentligt högre resultat än föregående år. Hela bokslutskommunikén följer men kan även laddas ner från www.humancare.se eller beställas på tfn 046-18 91 75. Kort om Human Care Human Care etablerades 1993 och är sedan juli 2000 noterade på Aktietorget. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för vårdsektorn. Våra nuvarande produktområden är taklyftssystem och rollatorer. Företaget har 20 procent av den svenska taklyfts- och rollatormarknaden samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare 50 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se Human Care (publ) Delårsrapport januari-september 2001 VD:s kommentar Det tredje kvartalet har varit framgångsrikt för Human Care. De etablerade marknaderna, liksom våra nya utlandssatsningar, utvecklas som planerat. Resultatet efter finansnetto för årets första nio månader uppgick till 10 491 Tkr (5 434). Sammantaget utföll verksamheten med en resultatför bättring på 93 procent. Omsättningen ökade under perioden till 46 951 Tkr (22 845), en ökning med 106 procent. Vinstmarginalen under årets första nio månader blev 22 procent (24). Orderingången är fortsatt stark och orderstocken är betydligt större per 30 september än vid samma tidpunkt föregående år. Prognosen för helåret 2001 är en väsentligt högre omsättning och ett väsentligt högre resultat än föregående år. Marknaden i Norden fortsätter att utvecklas väl. Faktureringen i såväl Norge som Danmark är betydligt högre än för motsvarande period i fjol. I Sverige är försäljningen av taklyftar i enlighet med budget. Vår försäljning i Tyskland ökar stadigt, men nivån är fortfarande för låg. Åtgärder för att öka försäljningen kommer att vidtas inom den närmaste tiden. Vår engelska samarbetspartner, Care Base Ltd, har etablerat en stadig försäljningsökning och har redan uppnått de uppsatta målen för 2001. Våra marknader i Japan och USA fortsätter att utvecklas väl. I USA har vi bidragit till att omstrukturera Moving Solutions Inc., vår återförsäljare, efter det att ägaren hastigt insjuknat. Då vi ser positivt på möjligheterna på den amerikanska marknaden har vi medverkat till att Moving Solutions Inc. har anställt en produktspecialist med ansvar för taklyftsförsäljningen. LeberRehab ökar kontinuerligt sin marknadsandel på den nordiska rollatormarknaden med kraftiga ökningar i alla de nordiska länderna. Omsättningstillväxten ligger klart över budget. Leveranserna av vår nya inomhusrollator Royal ökar för varje månad och vi räknar med att denna produkt ska ge tillskott i såväl omsättning som resultat under hösten 2001. Human Cares samarbetspartner i Japan sedan 1994, Taketora, har beslutat att utvärdera rollatormarknaden i Japan, och kommer därför att visa LeberRehabs rollatorer på en stor hjälpmedelsmässa i Tokyo i slutet av oktober. Detta är ett bra exempel på de synergieffekter som vi ser efter samgåendet med LeberRehab, och hur våra produktområden kompletterar varandra. Vår strategi att växa via förvärv ligger fast, och för närvarande pågår diskussioner med förvärvskandidater. Per Nilsson, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00400/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00400/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar