Hungerprojektet i Malawi förverkligar FN:s millenniemål!

Rowlands Kaotcha, landchef för Hungerprojektet Malawi gästade idag Stockholm. Hungerprojektet startade sin verksamhet där 1999 och når idag 92 000 människor med sina sex epicenter. 1 500 lokala volontärer utbildar i hälsovård, jämställdhet, demokrati och inkomstbringande aktiviteter. Det första epicentret i Malawi är redan nära FN:s millennie¬mål.

- Den fattige Malawiern är vår viktigaste resurs för att avskaffa hunger, säger Rowlands Kaotcha. Vi har utbildat drygt 1 500 personer som idag är viktiga motorer i den lokala verksamheten i mer än 150 byar. Vår första utmaning är alltid att ändra förhållningssätt hos människor för att inse att också den fattige Malawiern faktiskt kan ändra sin situation och komma ut ur biståndsberoendet. När vi lyckas se utanför den lokala resignationen börjar en massa saker hända.

Hungerprojektets epicenter som samlar flera byar går igenom ett antal faser från start till självförsörjning: Mobilisering, Uppbyggnad, Framsteg/resultat, Självförsörjning. Ett epicenter i Malawi har redan nått den sista fasen. I Nsondole drivs mikrokreditbanken av kvinnorna och har fått officiell bankcertifiering. Förutsättningarna för självförsörjning har skapats utifrån den lokala befolkningens egen drivkraft och Nsondole-området är på väg att uppfylla FN:s milleniemål, d v s allt ifrån hunger och fattigdom, till hälsa, näring, skola och inkomstbringande aktiviteter.

- Hemligheten bakom Hungerprojektets uthålliga resultat är process istället för biståndsvärldens traditionella, projektorienterade arbetssätt, säger Åsa Skogsström, landchef för Hungerprojektet i Sverige. Om vi ska komma ur "bidragsberoendet" är processen och lokalt engagemang centralt. Med det menar vi att det måste vara de lokala människorna som prioriterar och driver sin egen utveckling om den ska bli långsiktigt hållbar.

Kort bakgrundsfakta om Malawi:

- Befolkning: 13 miljoner
- Medellivslängd 39 år
- Barndödlighet 104 per 1 000 födda
- 52% av befolkningen lever på mindre en dollar per dag
- 30% lever utan tillgång till dricksvatten
- 22% av alla barn är undernärda
- I Malawi går det 50 000 innevånare per läkare
- 14% av den vuxna befolkningen är HIV-positiva

Kort bakgrundsfakta om Hungerprojektet:

- Program i 13 länder
- 23 milljoner människor engageras
- 249 anställda
- 150 000 lokala volontärer
- 14 millioner us dollar

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar