Bokslutskommuniké 2017

Kai Wärn, VD och koncernchef:
”Husqvarna Group avslutade året med ytterligare ett kvartal med förbättrat resultat. Det fjärde kvartalet är det säsongsmässigt minsta vad gäller försäljning och rörelseresultatet är därför oftast negativt. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till -70 Mkr (-108), trots högre investeringar i strategiska tillväxtinitiativ, valutamotvind och högre råvarupriser, vilket motverkades av en positiv effekt relaterad till en legal omstrukturering inom koncernen. Försäljningen fortsatte att utvecklas starkt i de divisioner som har lönsam tillväxt. Valutajusterat ökade den organiska nettoomsättningen med 14% i Husqvarna, 7% i Gardena och 8% i Construction. Consumer Brands minskade rörelseförlusten i kvartalet trots en lägre försäljningsvolym.

Koncernens utveckling på helårsbasis var positiv på flera sätt. Viktigast av allt är att vi levererar på vårt mål att uppnå lönsam tillväxt; nettoomsättningen ökar snabbare än den uppskattade marknadstillväxten, rörelsemarginalen förbättras och vi blir mer kapitaleffektiva. Utvecklingen gynnades av god tillväxt inom viktiga produktområden så som robotgräsklippare och batteridrivna produkter i både Husqvarna och Gardena samt av framgångar för Gardena både avseende geografisk expansion och fler försäljningskanaler. I divisionen Construction var försäljningen betydligt högre än föregående år till följd av såväl organisk som förvärvad tillväxt. Totalt för helåret 2017 ökade nettoomsättningen för koncernen med 7%, valutajusterat. Rörelseresultatet ökade med 18% till 3 790 Mkr (3 218) och motsvarande rörelsemarginal ökade till 9,6% (8,9). Styrelsen föreslår att utdelningen för året höjs till 2,25 kronor (1,95), vilket återspeglar den finansiella utvecklingen.

Strax före årets slut tecknades ett avtal om förvärv av Atlas Copcos Light Compaction & Concrete Equipment-verksamhet. Det är ytterligare ett viktigt steg för oss för att bygga en stark position i det attraktiva segmentet för betongytor och golv. Förvärvet kompletterar tidigare förvärv av HTC inom golvslipning och Pullman Ermator inom damm- och slamhantering, och gör det möjligt för oss att erbjuda ett bredare sortiment av produkter till kunder inom detta segment. I vår strävan att göra divisionen Construction till en större del av koncernen kommer de tre förvärven att ha utökat divisionens omsättning med cirka 30% när de är helt integrerade.

För divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction går ambitionen med lönsam tillväxt i rätt riktning och jag förväntar mig att koncernen under 2018 tar nästa steg framåt vad gäller tillväxt, marknadsandelar och förbättrade resultat i dessa divisioner. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att bygga en långsiktigt stabil plattform för divisionen Consumer Brands.”

Fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 6 130 Mkr (5 768), vilket motsvarar en valutajusterad* tillväxt på 11%.
  • Rörelseresultatet förbättrades till -70 Mkr (-108).

Januari – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 39 394 Mkr (35 982), vilket motsvarar en valutajusterad* tillväxt på 7%.
  • Rörelseresultatet ökade till 3 790 (3 218) och motsvarande marginal ökade till 9,6% (8,9).
  • Operativt rörelsekapital* uppgick till 25,5% (26,6) av nettoförsäljningen.
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 26% till 4,62 kr (3,66).
  • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 2,25 kronor per aktie (1,95).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 2 februari 2018. För deltagande, ring 08-5069 2180 eller +44 (0) 8 445718892, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 91713464. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 klockan 08:00.

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.