Delårsrapport januari - juni 2010

Magnus Yngen, VD och koncernchef:
”Året började trögt till följd av en sen vår på flera marknader. Under andra kvartalet ökade dock aktiviteterna gradvis med en stark försäljning i juni.

Försäljningen justerad för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar (justerad försäljning) ökade med 5% under kvartalet. Europa & Asien/Stillahavsområdet ökade med 10% och Amerika minskade med 1%. I Amerika kunde vi kompensera för större delen av den tappade införsäljningen av lågspecificerade produkter genom kraftiga ökningar till andra kunder.

Efterfrågan från slutkund ökade jämfört med föregående säsong. Utvecklingen var stark på flera viktiga marknader, särskilt i Europa. Vår bedömning är att vi tagit marknadsandelar i Europa under första halvåret. Försäljningen till fackhandeln ökade avsevärt i alla regioner, vilket visar vårt varumärkes styrka på marknaden för högspecificerade produkter. På andra viktiga marknader som Östeuropa fortsatte efterfrågan att återhämtas och försäljningen ökade avsevärt. Construction visade en bra försäljningsökning; den fortsatta fokuseringen på innovation och marknadsledande produkter resulterade i ökade marknadsandelar.

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster, valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar (justerat rörelseresultat) ökade med 34%. Högre försäljning och produktionsvolymer, en förbättrad mix samt fortsatta kostnadsbesparingar bidrog positivt.

Även om det förefaller som om vår bransch har passerat botten av recessionen och efterfrågan från slutkund ökar är handeln fortfarande återhållsam vad gäller lageruppbyggnad. Ledtiderna är korta och leveranserna är ovanligt ojämna. Vår bedömning är att koncernens leveranser i tredje kvartalet kommer att vara något högre jämfört med tredje kvartalet 2009.”

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11 457 Mkr (11 481) och rörelseresultatet till 1 319 Mkr (1 116). Exklusive omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 1 476 Mkr (1 134).
  • Det justerade rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 34%.
  • Koncernens rörelsemarginal för andra kvartalet ökade till 11,5% (9,7).
  • Högre rörelseresultat för Europa & Asien/Stillahavsområdet samt för Construction i andra kvartalet.
  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 20 539 Mkr (22 633) och rörelseresultatet var 2 097 Mkr (1 902). Periodens resultat för första halvåret uppgick till 1 471 Mkr (1 225) eller 2,54 Kr (2,33) per aktie. 

PRESS- OCH TELEFONKONFERENS
En kombinerad press- och telefonkonferens kommer att hållas den 20 juli kl 12:00 (CET) på Scandic Anglais Hotel, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. För deltagande i telefonkonferensen, ring 08 -5052 0110, tio minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarna.com/ir.

KONTAKTER
Bernt Ingman, Chef för koncernstab Ekonomi- och Finans, tel. 036-14 65 05
Boel Sundvall, Chef för koncernstab Information och Investerarkontakter, tel. 08-738 70 18
Tobias Norrby, Ansvarig investerarkontakter, tel. 08-738 83 35
Husqvarnas Pressjour, tel. 08-738 70 80

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2010 kl 08:00.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar