Delårsrapport januari – juni 2013


Kai Wärn, VD och koncernchef:
Koncernens omsättning ökade successivt under kvartalet, dock från en trög säsongsstart på grund ovanligt kallt väder i både Europa och Nordamerika. Omsättningen för Europa & Asien/Stillahavsområdet ökade med 2%, Construction med 7% medan Amerikas omsättning minskade med -3%, främst till följd av koncernens fortsatta försäljningskanalhantering för att prioritera marginal.
    Koncernens rörelseresultat för kvartalet minskade, påverkat av i huvudsak negativa valutakurseffekter inom Europa & Asien/Stillahavsområdet. Rörelseresultatet påverkades även av underabsorption till följd av lagerneddragningar. Den stabila resultatförbättringen för Amerika fortsatte, gynnad av tillväxt i fackhandeln och en ökad kostnadseffektivitet. Den positiva resultatutvecklingen för Construction stöddes av högre försäljningsvolymer och förbättrad mix. Till följd av lagerneddragningarna var koncernens operativa kassaflöde för andra kvartalet starkt.
    Vi har en fortsatt försiktig utsikt för efterfrågan i Europa, medan utsikterna för Nordamerika förblir mer positiv för både park- och trädgårdsprodukter och för produkter för byggnadsindustrin.
    Under andra halvan av året kommer vi att se över hur vi ytterligare kan accelerera viktiga förbättringsprogram i syfte att realisera våra finansiella mål.”

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 227 Mkr (10 706). Justerat för valutakursförändringar var nettoomsättningen oförändrad.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 022 Mkr (1 152). Justerat för valutakursförändringar förbättrades rörelseresultatet något.
  • Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med -156 Mkr, jämfört med föregående år.
  • Starkt operativt kassaflöde som uppgick till 1 915 Mkr (2 535).
  • Resultat per aktie minskade till 1,15 kronor (1,36).
  • Kai Wärn ny VD och koncernchef från och med 1 juli 2013.

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, hålls kl 10:00 den 19 juli 2013. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet. För att delta via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 kl. 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 31 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 15 400 anställda i drygt 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar