Delårsrapport januari – mars 2011

Magnus Yngen, VD och koncernchef:
”Året inleddes med en stark efterfrågan på den nordamerikanska marknaden. Vi har ett starkt produktutbud att möta den ökande efterfrågan med, men på grund av produktionsstörningar i vår största produktionsanläggning i Nordamerika kunde vi inte dra nytta av den. Störningarna påverkade leveranserna negativt och resulterade i betydligt högre kostnader. Kostnaderna var cirka 150 Mkr högre, varav merparten i mars. Vi vidtar åtgärder för att lösa situationen och minimera påverkan för kunderna men kommer att ha fortsatt höga kostnader under säsongen.

För Husqvarna-koncernen ökade försäljningen och rörelseresultatet, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, med 6 respektive 7 procent, jämfört med första kvartalet föregående år. Året började med betydligt högre orderingång jämfört med föregående år. Europa & Asien/Stillahavsområdet visade starka resultat till följd av högre införsäljning och en gynnsam mixutveckling. Construction hade en fortsatt stadig förbättring av försäljning, resultat och marginal. Som en följd av produktionsstörningarna var rörelseresultatet för Amerika negativt under första kvartalet.”

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 774 Mkr (9 082) och rörelseresultatet uppgick till 662 Mkr (778). Periodens resultat uppgick till 484 Mkr (535), eller 0,84 kronor (0,92) per aktie.
  • Förändringar av valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med cirka -171 Mkr.
  • För koncernen ökade försäljningen och rörelseresultatet, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, med 6 respektive 7 procent.
  • Försäljningen och rörelseresultatet för Amerika påverkades negativt av produktionsstörningar.
  • Högre volymer och en gynnsam mix bidrog till högre försäljning och rörelseresultat för Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Construction belastades med kostnader om 40 Mkr avseende stängningen av fabriken i Spanien.

Press- och telefonkonferens
En press- och telefonkonferens hålls på Hotel Anglais i Stockholm kl 13:00 den 19 april 2011. För deltagande via telefonkon, ring 08-5052 0110 eller +44 207 162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via Internet. För att deltaga via Internet, se www.husqvarna.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarna.com/ir.

Kontakter
Bernt Ingman, Finansdirektör, tel. 08-738 75 05
Boel Sundvall, Informationsdirektör, tel. 08-738 70 18
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 83 35
Husqvarnas Pressjour, tel. 08-738 70 80

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2011 kl 11:00.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar