Delårsrapport januari – mars 2012

 

Hans Linnarson, VD och koncernchef:
”Husqvarnakoncernen levererade högre försäljning och rörelseresultat för alla tre affärsområden under första kvartalet. Vi har många nya produkter som når marknaden i år, såsom fler robotgräsklippare, uppgraderade åkgräsklippare och en ny serie av premiumprodukter för konsumenter under varumärket McCulloch, som har mottagits väl av handeln. Tillsammans med operationella förbättringar i vår leveranskedja kunde vi dra nytta av den ökade efterfrågan.
  Den amerikanska marknaden var gynnsam, med en ökad konsumtion av park- och trädgårdsprodukter. Det samlade ekonomiska läget i USA utvecklades positivt och marknaden för utomhusprodukter drevs också av en tidig och varm vår. Förbättrad leveransförmåga bidrog till en stark försäljningsutveckling för koncernen under första kvartalet, med ökade marknadsandelar inom flera områden.
  Koncernens utveckling i Europa var stabil, vilket var i linje med marknadsutvecklingen. Efterfrågan i södra Europa och i Frankrike var svagare än förra året, medan efterfrågan i Tyskland och norra Europa hade en positiv utveckling. Rörelsemarginalen för Europa & Asien/Stillahavsområdet var kvar på samma höga nivå, jämfört med föregående års starka första kvartal.
  För Construction fortsatte den positiva utvecklingen. Försäljning, rörelseresultat och marginal förbättrades, även här främst till följd av en stark utveckling i USA.
  För den amerikanska marknaden är utsikterna på kort sikt att den starkare efterfrågan jämfört med föregående år fortsätter, medan utsikterna vad avser efterfrågan på den europeiska marknaden är svårare att bedöma.
  Kundservice och leveranssäkerhet är några av koncernens viktigaste prioriteringar för 2012, och det glädjer mig att kunna konstatera att så här långt in på säsongen har vi förbättrat båda. Ytterligare effektiviseringsförbättringar kommer dock att behövas.”

  • Nettoomsättningen ökade med 12% till 9 811 Mkr (8 744). Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 9%.
  • Stark försäljningsutveckling och ökade marknadsandelar för Amerika och Construction, stabil utveckling för Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Rörelseresultatet ökade till 915 Mkr (662). Högre rörelseresultat för Amerika och Construction, stabilt för Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Det operativa kassaflödet förbättrades till -2 443 Mkr (-2 809).
  • Resultat per aktie ökade till 1,10 kr (0,84).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Hans Linnarson, VD och koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, hålls kl 11:00 på Hotel Anglais i Stockholm den 26 april 2012. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via Internet. För att deltaga via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35
Husqvarnas Pressjour, tel. 08-738 90 80

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 08:00.

 

Husqvarna Group
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 30 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var cirka 15 700.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar