Delårsrapport januari – mars 2013

Hans Linnarson, VD och koncernchef:
Husqvarnas resultat för första kvartalet påverkades av ogynnsamma väderförhållanden och fortsatt makroekonomiska avmattning i Europa. Resultatet har också påverkats negativt av den starka svenska kronan, som stod för mer än hälften av nedgången i rörelseresultatet, och lägre beläggningsgrad i tillverkningen för att möta den lägre efterfrågan. Förbättringarna i Amerika och Construction räckte inte för att kompensera nedgången i Europa.
    Vi är nöjda med resultatet av de operationella förbättringar som gjorts i affärsområdet Amerika. Effekterna av mix, optimering av försäljningskanaler, prisökningar och effektivitetsvinster i tillverkningen bidrog till en förbättrad utveckling av rörelseresultat och marginal under det första kvartalet.
   
Den positiva utvecklingen för Construction fortsatte, även om det varierade mellan de olika regionerna. Rörelseresultat och marginal förbättrades jämfört med föregående år, främst till följd av en positiv produktmix.
    Vi har en fortsatt försiktig syn på efterfrågan i Europa, medan utsikterna för utvecklingen i Nordamerika är fortsatt positiv. Sent förra året presenterades åtgärder för att minska kostnaderna och öka flexibiliteten. Initiativen är på rätt spår och kommer successivt att ge besparingar.”

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 024 Mkr (9 811). Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med -4%.
  • Rörelseresultatet minskade till 688 Mkr (930), vilket i sin helhet hänför sig till Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med 135 Mkr, jämfört med föregående år.
  • Det operativa kassaflödet förbättrades till -1 786 Mkr (-2 443).
  • Resultat per aktie minskade till 0,81 kronor (1,10).
  • Tillkännagivande av investeringar om 1 miljard kronor i tillverkning av motorsågskedjor och cylindrar.
  • Kai Wärn utsågs till ny VD och koncernchef från och med 1 juli 2013.

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Hans Linnarson, VD och koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, hålls kl 10:00 på Husqvarnas kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 24 april 2013. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet. För att delta via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl. 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 31 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 15 400 anställda i drygt 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar