Husqvarna Groups kapitalmarknadsdag

Husqvarna Group håller i dag sin kapitalmarknadsdag. Dagens tema ”Först lönsamhet och fokusering, därefter expansion och tillväxt” presenteras av VD och koncernchefen, finansdirektören, divisionscheferna och andra medlemmar i koncernledningen.

Under dagen betonas koncernens fokus på marginalförstärkning och lönsamhet på medellång sikt. Det accelererade förbättringsprogrammet, som presenterades i oktober 2013, omfattar åtgärder som syftar till att öka koncernens rörelsemarginal till 10 procent fram till år 2016. Sammanfattningsvis ska programmet stärka rörelsemarginalen genom en betydande förbättring av bruttomarginalen, främst genom minskade produktkostnader och reducerad komplexitet, men också genom en bättre produktmix som kommer av ett starkare fokus på kärnvarumärkena och på produkter där koncernen har ledande positioner.

En ny varumärkesdriven organisation kommunicerades i juni 2014. Divisionerna, som träder i kraft och ska vara fullt implementerade den 1 januari 2015, presenteras under dagen av sina divisionschefer. Den nya organsationen betonar ett ökat fokus på divisionernas olika affärsmodeller, samtidigt som de kan dra nytta av de skalfördelar och synergier som en stor koncern erbjuder. En översikt av koncernens långsiktiga inriktning, som prioriterar expansion och lönsam tillväxt, ges också.

Koncernens finansiella mål är även fortsättningsvis att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent över en konjunkturcykel, att den säsongsmässigt justerade nettoskulden i relation till EBITDA långsiktigt inte ska överstiga 2,5, samt att utdelningen normalt ska överstiga 40 procent av årets resultat.

”Husqvarna Group har unika tillgångar i form av engagerade medarbetare, starka globala varumärken, konkurrenskraftiga produkter med ledande globala positioner och distribution genom ledande återförsäljare och fackhandlare över hela världen. Vi kommer att fortsätta att bygga på dessa styrkor. Fram till 2016 prioriterar vi lönsamhet och marginaler genom det accelererade förbättringsprogrammet. Programmet levererar enligt plan och har varit en viktig drivkraft bakom utvecklingen av de positiva resultaten under det första halvåret. På längre sikt kommer vi gradvis att skifta fokus mot lönsam tillväxt. Den nya varumärkesdrivna organisationen är ett viktigt proaktivt drag som förbereder oss för framtida tillväxt”, säger Kai Wärn, VD och koncernchef för Husqvarna Group.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Informationen i denna release är sådan som Husqvarna Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2014 kl. 09:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 30 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 14 000 anställda i drygt 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera